söndag 7 december 2014

Urbaniseringen till trots......


Det blev en magisk lördagskväll när Andreas Carlsson och Magnus Lundin slog upp dörrarna till AMB - Academy of Music and Business! 


Deras dröm om en musikskola i Världsklass har förverkligats och därmed har lilla Tingsryd blivit ett mecka för nyfikna o kreativa ungdomar från hela landet och snart från hela Europa! Eller som Ola Salo sa - en plats för samhällets viktigaste medborgare, kreativa ungdomar som precis som han själv, ser kulturen som kitt och fundament för all utveckling. 


Helt klart en annorlunda bandklippning där entreprenörskap och en levande landsbygd gifter sig!


Underbart, eller hur!?


lördag 29 november 2014

Nätverkande och erfarenhetsutbyte när det är som bäst!

Uppkrupen i kökssoffan försöker jag sammanfatta studieresa till Finland. Med Kungen o Leif Johansson som delegationsledare var förutsättningarna de allra bästa och förväntningarna infriades med råge. 


    Proffsigt, välplanerat, välfyllt!

   
    Dela med dig av erfarenheter, få hundrafallt tillbaka - 
    nätverkande när det är som bäst!

Tar med mig ny kunskap om Finland, hur industrin klättrat i förädlingskedjan och hur digitaliseringen ökat konkurrensförmågan, hur man kraftsamlar för ett mer innovativt samhälle med gränslöst samarbete mellan unga entreprenörer, finansiärer, akademien, samhället och näringslivet. 

    
    Presidentens bostad Talludden är ett lysande exempel på finsk arkitektur. 
    Här fick vi ta del av Presidentens tankar och reflektioner om relationerna
    mellan Ryssland och Finland.

   
   Öppen dörr till statsministern med lunchsamtal om det politiska 
    Läget  i landet.

Möte med president och statsminister, rundvandring på Aaltouniversitet, panelsamtal om framtiden med bla Esko Aho, insyn i spelindustrin som försöker fylla luckan efter Nokia är några exempel från det gedigna programmet. 

   
   Aaltouniversitet gav prov på handlingskraft, nytänk, 
   samhandling och kreativitet

Lite gamla kände vi oss allt när vi besökte Supercell där 150 ungdomar med över 40 nationaliteter jobbar/leker fram nya spel i en mycket kreativ miljö, där vi på Länsstyrelsen faktiskt inte ligger så långt efter. Vi fick testa det otroligt populära spelet Hay Day som går ut på att odla smart och tjäna så pengar som möjligt, kanske kan det vara ett sätt att öka kunskapen och intresset för landsbygden, eller åtminstone skapa insikt hur viktig landsbygden är för livsmedelsförsörjningen.

   
   Gör som jag  ladda ner gratisappen och testa ;)!

Många intryck att sortera och kontakter att ta vara på och redan på torsdag träffar jag några av medresenärerna för att planera framtida gemensamma initiativ.

tisdag 25 november 2014

Med örat mot marken

Ja, så skulle man kunna sammanfatta vårt uppdrag att främja länets utveckling. Och den som frågar mig vilka stora utmaningar vi står inför får svaret att en av dom är att bättre ta vara på den kunskap och erfarenhet som flyktingar och invandrare står för, en annan är kompetensförsörjningsfrågan som är avgörande för utvecklingen och så den tredje - urbaniseringen som inte bara avfolkar landsbygden utan också dränerar på erfarenhet o kunskap.  Tre utmaningar som rätt hanterat kan bli avgörande för framtiden. Tre utmaningar som fyllde förra veckan och som fortsatt kommer sysselsätta och engagera många av oss på Länsstyrelsen.

Landsbygdens utveckling - vår inriktning
Fröna som såddes under EUs ministermöte 2009 har grott och i början av förra veckan fick vi från centralt LRF-håll höra att vi gjort det ingen trott - satt Kronoberg på den Svenska matkartan! På detta "oförglömliga möte" kom vi överens att LRF Sydost nu tar taktpinnen för att samla aktörer i länet för att formulera en livsmedelsstrategi för Kronoberg. Det är dags att ta det småskaliga o storskaliga till visionen och på riktigt bli Smakregion Kronoberg. Ett fantastiskt resultat av många strategiska samtal. Precis så ska Länsstyrelsen jobba - samordna, skapa förutsättningar och släppa!

Utan visioner är det näst intill omöjligt att göra riktig skillnad! 
Det var inte många som initialt trodde på MAT-satsningen och säkert inte många som tror att det går att vända den negativa befolkningstrenden på landsbygden. Men det gör ungdomarna som deltog i det strategiska samtalet på Residenset i oktober.  Och i onsdags träffades arbetsgruppen som ungdomarna valt ska arbeta vidare till nästa strategiska samtal. En härlig kväll full av energi där dom var överens att dom bestämt sig - kunskapen om landsbygdens kvalitét ska spridas o den negativa trenden ska brytas! Jag är säker på att vi tillsammans kommer att lyckas. Vår insats blir, precis som i matsatsningen, att bistå med processledning, kommunikation och samordning.

Kundfokus
Även Förenkla för företagen-projektet handlar om att göra skillnad, samordna och skapa en gemensam målbild. Den gångna veckan träffades Länsstyrelsernas kontaktpersoner för femte gången under de tre år vi haft förenklauppdraget och vi konstaterade alla att det, även om mycket återstår, hänt mycket inom länsstyrelserna och att fler och fler kommenterar att vi tagit viktiga steg framåt - i attityd, bemötande o service för de vi är till för. Sakta men säkert börjar förenklingsarbetet bli en del av vardagen hos landets alla Länsstyrelser.

Efter många strategiska samtal var det dags för en intern variant
Genom vår modell Strategiska Samtal har många utvecklingsprocesser i länet startats, med konkreta positiva effekter som resultat, och sista dagen förra arbetsveckan var det dags för det allra första interna. En nyttig övning för alla ledare - med inspiration hur vi bättre kan ta vara på länsstyrelsens hela kompetens och en bra diskussion hur vi med nya arbetsmodeller kan skapa mer nytta till de vi är till för och hur vi ska ta oss an de utmaningar vi står inför. Allt förstås kopplat till den Regionala Utvecklingsstrategin. 

torsdag 13 november 2014

EN OMFATTANDE UTVECKLINGSPROCESS PÅGÅR I GLASRIKET

Genom satsningarna som initierats av Glasrikeuppdraget har en omfattande utvecklingsprocess startat i Glasriketregionen. Det är mycket som pågår och regeringsuppdraget har kommit att utvecklas till en bred samverkan mellan Länsstyrelserna, Regionförbunden och kommunerna i länen i flertalet projekt.


Ett exempel är det långsiktigta saneringsprojektet, som pågått sedan september 2013, och som är ett samverkansprojekt med syfte att utveckla glasrikekommunerna.


Andra exempel ser du i nedanstående sammanställning, mer om in detta i slutrapport för Glasrikeuppdragets som just nu författas. Genomgången visar att det under de senaste åren satsats drygt 100 miljoner för olika tillväxtfrämjande åtgärder med både privata och offentliga medel.

Saneringsprojektet

Det långsiktiga saneringsprojektet med ”Sanering av glasbruk – ett samverkansprojekt i glasrikekommunerna” där länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg är delaktiga. Sveriges Geologiska Undersökningar är huvudman för projektet.

Just nu pågår

·        Undersökningar inför saneringsinsats utförs bland annat i Kronobergs län vid Björkå glasbruk. Bidrag har sökts för att genomföra undersökning av Älghults glasbruk under 2015.

·        Ansvarsutredningar pågår hos länsstyrelserna i både Kronoberg- och Kalmar län för att utreda vem som ska bekosta eventuella saneringar.

·        Tillsynsvägledning är en aktivitet som sköts av Länsstyrelsen i Kronoberg. Det handlar om en riktad tillsynsvägledning (utbildning i hur man gör ansvarsutredningar) till kommunerna.

·        Ett avfallshanteringsprojekt som under 2014 finansieras av Glasrikeuppdraget. Länsstyrelserna har även sökt bidrag för 2015 för en fortsättning för att utveckla möjligheterna att ta om hand det avfall som kommer att uppstå vid sanering av glasbruken.

·        Glasrikeuppdraget har finansierat en förstudie som genomförts av studenter och Linnéuniversitet för att se på hur olika växter kan rena marken genom att ta upp metaller ur marken.

·        Arbets- och Miljömedicin i Linköping har forskat på cancerstatistik och fortsätter med provtagning av bland annat blod hos personer som bor nära glasbruk i Nybro kommun.

·        Linneuniversitetet har även i ett forskningsprojekt undersökt konsumtionsvanor hos hemodlare, analyserat bly i deras trädgårdsjord och uppmätt upptag i grönsaker samt metallhalter i vatten i enskilda brunnar. 

·        Glasforskningsinstitutet (Glafo) har fått 4,3 miljoner i forskningspengar från Vinnova för att titta på hur man kan återvinna samt återanvända glas och giftiga metaller ur glasdeponier.

 

torsdag 6 november 2014

Ungdomarna är vår framtid


Och dem ägnade har jag ägnat lite extra uppmärksamhet denna vecka. Först genom en lunch för de ungdomar som i hård konkurrens vann höstens Innovation Camp. På mindre än 8 timmar lyckades de ta fram en bärkraftig o spännande affärsidé som attraherar marknaden och som är genomförbar under ett UF-år. 


Härliga samtal om framtiden o jag kunde inte låta bli att lova ställa upp som mentor om dessa två vinnande team förverkligar sina affärsideér, den ena handlar om närodlat på nytt sätt o den andra om att aktivera pensionärer. Förhoppningsvis kommer vi ser mer av Innovation Camp i Astronautprojektet.


Även samtalen med Louise Ivarsson då Heidi Vassi, Gunilla Claesson och jag besökte henne på Handpappersbruket i Lessebo handlade om framtiden och om hennes planer att ta industriklenoden till nya marknader. 


Bruket har vunnit hennes hjärta och med varsam hand, mycket mod och en mängd energi har hon de senaste året lyckats vända den negativa trenden. Bruket är intressant ur flera perspektiv och hit kommer vi garanterat tillbaka på olika sätt, inte minst för att underlätta verksamhet i det levande kulturarvet.

söndag 2 november 2014

Försmak av iskyla o vinter, men också omtanke o mycket värmeTillbaka i vardagen efter några lediga dagar. Dagar vi ägnat åt jakt och fint umgänge. Och åt samtal om hur livet förändras när svår sjukdom slår sönder vardagen.


På gränsen mellan Dalarna och Värmland träffades ett gäng jaktintresserade vänner till familjen som initierat Jontejakten till förmån för www.jontefonden.se. Med oss hem tar vi underbara naturupplevelser o nya vänskaper, det som förenar oss är viljan och engagemanget för Jontefonden, vars syfte är att öka livskvalitén i familjer där väntan på organdonation starkt begränsar livet - för barn som väntar o för syskon som får stå tillbaka. Jag är stolt Gudmor till detta fina initiativ - att göra vardagen lite roligare för barn som väntar på nya organ och deras syskon. Jonte är en av dem och genom fonden vill han och hans familj att fler ska få möjlighet att uppleva spännande saker trots svår sjukdom. Här Jonatan tillsammans med make Jan.

Snabbt byte från natur- till kulturupplevelserKulturfestivaldagarna som genomförts under helgen är unika o lyser upp Småland när det är som gråast. En satsning där design, konst o musik i världsklass möts. 

Jag är så imponerad av eldsjälen och operasångerskan Susanne Rydéns energi. Tack vare henne strömmar besökare från när o fjärran hit och med sitt engagemang personifierar hon det vi efterlyser i den regionala utvecklingsstrategin - mod, ledarskap, förnyelse o samhandling. 

Ett initiativ väl värt att stötta och jag önskar att fler ser och inser vad hennes engagemang o världsomspännande närverk betyder för länets o Smålands attraktionskraft.


Möte mellan Småland och Orienten - en oförglömlig föreställning med Musica Vitae, Camerata Smyrna Woodwind Quintet och derwischdansaren Kadir Somuk inne på rörlagret på  Lammhults Möbler.


Musiken, konsten, det skrivna, den sländska maten, de designade möblerna och mycket mycket mer......


Eldsjälen och den drivande hjärnan bakom succén!


Imponerande utveckling sedan 2012 - nu deltar hela landskapet i Smålands Kulturfestival


måndag 27 oktober 2014

Christer Fuglesang föreläser om sitt arbete på KTH:s rymdcenter - på Linnéuniversitet i eftermiddag

I helgen avfyrade Christer Fuglesang en raket på Storgatan i Växjö under Science City, vilket också var ett startskott för Länsstyrelsens, Linnéuniversitetets och Regionförbundets gemensamma projekt Mot nya höjder.

 

I september 2015 kommer Sveriges hitintills enda astronaut tillbaka till Kronoberg, tillsammans med ett 100-tal kollegor från världens alla hörn, när Association of Space Explorers (ASE) förlägger sin årliga konferens i Sverige. Ett unikt tillfälle som vi givetvis vill ta tillvara på. Ett sätt är den skolsatsning som länets skolor och elever får möjlighet att delta i. Det handlar om att lösa utmaningar och experiment om naturvetenskap, teknik och matematik – och dess koppling till rymden förstås. Vi behöver ett ökat intresse för detta i vårt län eftersom bristen på kompetens inom just dessa områden är en stor utmaning, och som riskerar att hämma både utveckling och tillväxt i länet.

 

Att Christer Fuglesang och hans kollegor kommer till länet för att inspirera skolor och näringsliv till ett ökat intresse för rymden är därför en fantastisk möjlighet. 

 

I eftermiddag föreläser han på Linnéuniversitetet om sitt arbete på KTH: s rymdcenter. I samband med detta har ni möjlighet att lyssna till och träffa honom och få veta mer om hans forskning, astronauternas konferens i september 2015, vikten av att öka intresset för rymden bland skolelever och hur han ser på de möjligheter som astronauternas besök i länet kan ge.

 

Christer Fuglesang föreläser kl. 14-14.20 i sal Homeros, F-huset, Linnéuniversitetet. Kl. 14.40 är han tillgänglig för media.

 

Vid intresse, vänligen kontakta undertecknad senast kl. 13.

 

Läs gärna mer om projektet Mot nya höjder!

 

Vänliga hälsningar

 

Malin Persson        
Projektledare, Förenkla på riktigt!

Kommunikatör, Mot nya höjder – ASE 2015

Telefon: 010 223 71 42    

Unik möjlighet att ta länet #motnyahöjder

Kompetensförsörjningsfrågan är högaktuell och bristen på kompetens i naturvetenskap och teknik riskerar hämma både utveckling och tillväxt i länet. Därför är det så kul att vi tillsammans med Stockholm och Linköping fått den unika möjligheten att arrangera den internationella astronautkonferensen nästa år. Värd för hela mötet är Sveriges ende astronaut Christer Fuglesang

I september 2015 landar 100 astronauter från hela världen i Kosta och samma astronauter kommer under en dag att besöka våra skolor. Ett tillfälle länets aktörer är överens om att vi måste ta vara på och använda som hävstång för att öka ungdomars intresse för matte, naturvetenskap, teknik och design. 

Projektet finansieras av externa medel, både regionala och nationella och ägs sedan 1 oktober av Länsstyrelsen. Förutom lokal och regional samverkan kommer vi, precis som i Glasrikeuppdraget, att knyta till oss nationella myndigheter och aktörer. 


Du som är intresserad av frågorna eller av projektet kan följa arbetet på www.motnyahojder.com. fredag 24 oktober 2014

En imponerande samling kvinnlig kompetens inspirerades av framtidens ledare Eliza Kücükaslan om värderingsdrivet ledarskap


Ledarskapet spelar en stor roll för kompetensförsörjning och attraktion - för näringslivet, myndigheter och regioner. Här i länet pågår flera konkreta insatser för att öka kunskapen om värdet av ett innovativt och kreativt ledarskap. Helt i linje med de regionala strategierna för innovation och utveckling.

Nästa vecka tex samlas Linnéuniversitetet, Regionförbundet, Näringslivet och Länsstyrelsen för att ta initiativet till en regional kunskapsarena för framtidens ledarskap ytterligare en nivå. Och i går kväll inspirerades ett fyrtiotal ledare av en riktig förebild - kvinnan som korats till framtidens ledare Eliza Kücükaslan. 

ALMI, Handelskammaren och Länsstyrelsen står bakom initiativet som vi hoppas ska leda till något större än bara ett nätverk.

onsdag 22 oktober 2014

Glitter o glamour för landsbygdens hjältar!


Med Länsstyrelsens fokus att värna Landsbygden och stimulera utveckling är det inte svårt att motivera uppföljningen av förra årets lyckade och uppskattade Kugghjulsgala. 

I kväll var det dags igen - att lyfta fram och hylla landsbygdens modiga, kreativa företagare, lanthandlare och föreningar. Inspiration, mingel. prisutdelningar, nätverkande och erfarenhetsutbyte har vi ägnat kvällen åt och det var många glada som sent lämnade de vackra salongerna.


Lantbrukare, lanthandlare och landsbygdsföreningar är viktiga kuggar för en levande landsbygd. Ikväll har de främsta hyllats. Nästa år lägger vi till en kategori - årets unga entreprenör!

tisdag 21 oktober 2014

Ungdomarna som vill minska avståndet mellan stad o landsbygd


I går visade drivna, nyfikna o hungriga ungdomar att det är för tidigt att ge upp hoppet - urbanisering o avfolkning av landsbygden är inte enda alternativet! 80 ungdomar vittnade om landsbygdens potential, unga inspirerade unga och delade med sig av erfarenheter, lyfte goda exempel, visade att man är beredd att arbeta för ett trendbrott. 

Länsstyrelsen, LRF, Södra, Jägarförbundet, Smålandsidrotten, Scouterna, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Ryssby- o Ingelstagymnasiet lovar stötta initiativen som föddes under gårdagskvällen. Och i mars öppnar vi dörrarna till Residenset igen, för att ta del av vad kvällen bidragit med. Då är det ungdomarna som står för programmet och redan under mötet igår bildades en liten arbetsgrupp som ska föra tankar och ideér vidare.  För att underlätta dessa unga entreprenörers engagemang kommer Länsstyrelsen hjälpa till med det praktiska - bistå med sekreterarhjälp och tillsammans ta fram en kommunikationsstrategi. 

Är du intresserad att bidra med din tid och engagemang för att minska avståndet mellan staden och landsbygden är du varmt välkommen att höra av dig - maila kristina.alser@lansstyrelsen.se. Jag lovar se till att du får kontakt med Martin Anderberg som samordnar ungdomsgruppen och att du kommer med på inbjudningslistan till vårens möte, datum har vi ännu inte bestämt.


Det var Ryssbygymnasiets ungdomar som stod för mingelmaten


Unga inspirerar unga! 


Fin artikel i Smålandsposten

måndag 20 oktober 2014

Vårt bidrag ska ge ringar på vattnet......

Med begränsade resurser och med höga ambitioner att bidra till länets utveckling gäller det att vi är kreativa och hittar nya arbetssätt som också får andra att vilja vara med.

Och som ett brev på posten återkommer jag envist till vår modell "Strategiska samtal" som så lyckosamt satt igång positiva processer i länet. Med Länsstyrelsens kunskap, vårt nätverk och med Residenset som mötesplats, arbetsplats och marknadsplats för tankar och nya ideér, har vi en otrolig möjlighet att göra verkstad av strategidokument och handlingsplaner, eller av utmaningar som många ser men ingen tar tag i. 

Dagens möten är just sådana. Det första, strax efter lunch, som handlar om hur vi tillsamans tar MAT till en ny nivå. Och kvällens strategiska samtal - Unga och landsbygden - är ett annat gott exempel på hur vi med små resurser bidrar till länets hållbara utveckling. 

Det finns en mängd aktörer som vill vara med och ta tillvara hela länets utvecklingspotential. Viktigast av allt för att få en positiv utveckling av länet är att ta tillvara de tankar och idéer och framför allt engagemang som finns hos alla yngre, vi ser också effektivare integration som en viktig del av landsbygdens utveckling. Förutom inspiration blir det intressanta samtal, erfarenhetsutbyte, goda exempel och givande föredrag. Bland annat kommer Skillnadens trädgård, ett flerhundraårigt handpappersbruk som är redo att möta framtiden, en stenkvarn som omvandlats till ett högteknologiskt företag samt många fler att dela med sig av erfarenheter. Den gemensamma nämnaren är att de vågar följa sina drömmar och tror på en framtid på landsbygden.


torsdag 16 oktober 2014

Miljöinnovation i Glasriket

 


 

VINNOVA har tillsammans med Glasriketuppdraget beviljat nästan 4,3 miljoner kronor till det drygt treåriga projektet Glasdeponier – från usch till resurs! som Glafo leder. Det går ut på att omvandla ett problem, avfallshögar med gammalt kristallglas, till en miljöinnovation utan farliga ämnen.

VINNOVA gör bedömningen att ett nytt smart koncept för omhändertagande av glasdeponierna är mycket intressant i ett samhällsperspektiv. En stark regional förankring med relevanta behovsägare ger förutsättningar för att forskningsresultaten kan nyttiggöras. På sikt kan kunskapen möjliggöra för nya affärsmöjligheter och stärkt konkurrenskraft för svensk industri.

I Glasriket finns en mängd glasdeponier där ett 40-tal klassas som stor risk. En inventering av 22 glasbruk i Kalmar och Kronobergs län visade att bara deponiernas blyinnehåll var ca 1 600 ton!

Anders Davidsson, myndighetschef för samhällsbyggnad vid Nybro kommun, konstaterar att ”Nybro kommun har många förorenade område och det är väldigt positivt att vi nu tar fram ett sätt att ta hand om avfallet och nyttiggöra det”.

I projektet utvecklas en teknik där deponerat kristallglas återanvänds som glasråvara som kan bli nya glasprodukter efter att bly, arsenik och antimon avskilts. Metallerna blir till råvaror som kan säljas.

Saneringen av vissa av områden är prioriterad men blir både dyr och besvärligt med dagens metoder. Jämfört dessa traditionella gräva-och-deponera-metoder finns möjlighet att kraftigt reducera saneringskostnaden för Glasriket och andra delar av landet med motsvarande problem. Det bör resultera i att förorenade områden kan saneras i snabbare takt.

Frågor?
Projektledare Christina Stålhandske, Glafo, 010-516 63 63christina.stalhandske@glafo.sewww.glafo.se
vd Marianne Grauers, Glafo, 010-516 63 51marianne.grauers@glafo.se

Projektdeltagare
Glafo – glasforsknings¬institutet (projektägare), Nybro kommun och Målerås glasbruk är huvudaktörer i projektet. Behovsägarna i form av ledningen för alla Glasrikets kommuner, de två regionförbunden i Glasriket samt de två landshövdingarna är referensgrupp.

Om Glafo
Glafo, glasforskningsinstitutet, arbetar internationellt med glasforskning, utveckling, utbildning och tekniskt stöd, främst till glastillverkande, glasbearbetande och glasanvändande företag. Det kan t ex gälla planglas (bygg-, fordons- och inredningsglas), mineralull, konst- och hushållsglas, förpackningsglas och gränssnittet till andra material. Glafo ingår i SP-koncernen, www.sp.se.

Regeringen tog i mars 2012 beslut om ett särskilt uppdrag för Länsstyrelserna i Kalmar respektive Kronobergs län gällande Glasriket, där även regionförbunden i de båda länen erbjöds att delta. Uppdraget innebär att för regeringens räkning genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket till och med 2014. Länsstyrelsen i Kronoberg utsågs till samordnare. Uppdraget tar sin utgångspunkt i befintliga resurser på nationell, regional och lokal nivå och ska ske i samverkan med berörda aktörer.


söndag 12 oktober 2014

Utan Glasrikeuppdraget hade detta möte inte varit möjligt!


Att samla ledningarna för Riksantikvarieämbetet, Nationalmuseum, Riksarkivet, Kulturrådet o Tillväxtverket och att dessutom enas om att Glasrikets arkiv, samlingar och kulturmiljö är en angelägenhet för hela landet - inte som dammsamlande museum utan som inspiration för nytt entreprenörskap o småskaligt förtagande inom kulturella o kreativa näringar och inom besöks - o turismnäringen.I historien finns mycket att hämta!

Kan vara bra att känna till!

Sms vid rovdjursangrepp!

http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_kronobergs_lan/pressreleases/sms-vid-rovdjursangrepp-1066838

söndag 28 september 2014

Istanbul, Växjö, Stockholm, Skogen, Växjö, Stockholm, Växjö.....


Ja, så har de senaste två veckorna sett ut och så ser även framtida arbetsveckor ut. Innehållet i mötena här och där speglar lite av Länsstyrelsernas bredd och rollen man har som landshövding. Från konkret och jordnära byråkrat till visionär ordförande i en av de viktigaste myndigheterna för att stärka den svenska konkurrenskraften. 

    
Klev o torsdags in under den här skylten för mitt första möte med Tillväxtverkets styrelse. Klev ut med en god känsla, engagemanget i styrelsen är genuint och ambitionerna är höga. Spännande, utmanande, ansvarsfullt! Erfarenheter jag tar med hem, till nytta för vår egen organisation och för länet

Nya initiativ, arv och tradition
Den kommande blir inte helt olik den förra. Gläder mig dock särskilt åt veckans första dagar som jag ägnar organisationen och vår verksamhet. Ledningsgruppen har så smått påbörjat strategiarbetet inför de kommande åren och verksamhetsplaneringen kommer mer och mer att utgå från hela länsstyrelsens uppdrag och hur vi ska använda både egna och andras resurser på allra bästa sätt. Här kommer det inte att räcka med kompetenta chefers tankar och ideér, vi behöver bli ännu bättre på att ta tillvara på alla medarbetares kreativitet och kompetens. Vi har redan flera goda exempel där vi med relativt liten insats får stor utväxling - de strategiska samtalen är ett, miljömålsarbetet är ett annat. Och ett helt nytt tänk och gott exempel, som jag hoppas kommer inspirera fler håller på att växa fram på miljövårdsenheten. Mer om detta längre fram.

Efter månader av förberedelse med många och långa diskussioner med Tillväxtverket, Rymdstyrelsen, KTH, Regionförbundet, skolledare och näringslivet är vi nu redo att trycka på knappen för det regionala Astronautprojektet.  Projektägarskapet har tillfallit Länsstyrelsen, den externa finansiering är klar och organisationen börjar ta form. Projektet ligger helt i linje med vårt uppdrag att främja länets utveckling, att samordna statliga myndigheter, ligger också i linje med den Regionala Utvecklingsstrategin och stödjer dessutom flera av våra strategier. Du kan snart läsa mer om projektets bakgrund, mål, syfte och förväntade effekter på webben.

"Inspired by space" är temat för ASE o stämmer väl med Smålandsdelen av den stora Astronautkonferensen 2015, som är mycket mer än konferensen #motnyahöjder 

Ordförandeskapet i Rappe von Schmiterlöwska Stiftelsen är ett arv från mina företrädare och uppdraget är att bevara och utveckla den skogliga näringen. Bevarar gör vi bland annat genom den mark vi avsatt till naturreservatet Bökeskogen, som högtidligen invigdes i slutet av augusti. Det är resultatet av en god dialog mellan oss och stiftelsen.  Den skogliga utvecklingen bygger på forskningsprojekt främst genom SLU, men här hoppas vi även på fruktbart samarbete även med Linnéuniversitetet.

Innovativt och lite nytt
Det klimatsmarta strategiska samtalet på onsdag handlar om upphandling och är ett av de goda exemplen jag nämnde här ovan, hur vi med vår kompetens får andra, att genom kunskap och insikt, ändra beteende till förmån för miljön och för klimatet.

De två Stockholmsdagarna i slutet av veckan innehåller samtal och möten med en gemensam nämnare - innovation och förnyelse. Och de handlar då inte främst om nya produkter och tjänster för näringslivet utan mer om hur vi som myndigheter med nya arbetssätt kan ta oss an de utmaningar vi har att hantera - både verksamhet till gagn för de vi är till för men också arbetssätt där kompetenser tas tillvara på ett mer effektivt sätt än idag.

Det var några penseldrag från den kommande veckans färgrika palett. 

söndag 7 september 2014

När drömmar blir verklighet!


Läste igår förordet i boken som i bilder sammanfattade Jordbruksministermötet 2009 o konstaterar med värme i hjärtat att fem år senare är visionen verklighet! Njut av collaget från helgens MAT2014 som lockade över 50 000 besökare!


    
    Tillbakablick - så här såg det ut 2009 - då 20 utställare lockade 7 000 besökare.


   Strålande sol välkomnade de 50 000 besökarna till MAT2014.


    60 seminarier i Konserthuset lockade 1400 deltagare.
   
   Långt över 100 matutställare på plats i tältet och utanför.


    Underbart! Hela konserthusparken sjöd av energi och matglädje!


Vilket gäng!  
  Proffs och amatörer, men överens om vinnaren i lufttorkat kött.


   Premiär! Lärde mig mycket om smak, doft, konsistens och i juryarbetet för SM i mathantverk. Efter    
   många timmar och 20 bedömningar korades vinnaren.


  Full koncentration i tävlingsköken där framtidens matlagare gör upp om titeln årets Eko Kockar!


  Stenhård konkurrens blad de sex gymnasieskolorna.


  Fullt, fullt, fullt - från öppning till stängning!

  Tack alla som gör visionen till verklighet. Jag är så glad och så stolt över vår långsiktiga satsning - till 
  gagn för landsbygden, entreprenörskapet, folkhälsan, säkerheten och för glädjen att se MAT2014 
  som nav för nationella angelägenheter. 

   Nu när grundfinansieringen för de kommande tre åren är säkrade av Region Kronoberg och Växjö 
   Kommun är det dags att skala upp och låta MAT och det som MAT bidrar med genomsyra årets alla  
   dagar - samhandling som leder till regional tillväxt och något vi vill ska smitta och spridas till hela   
   landet!