fredag 24 oktober 2014

En imponerande samling kvinnlig kompetens inspirerades av framtidens ledare Eliza Kücükaslan om värderingsdrivet ledarskap


Ledarskapet spelar en stor roll för kompetensförsörjning och attraktion - för näringslivet, myndigheter och regioner. Här i länet pågår flera konkreta insatser för att öka kunskapen om värdet av ett innovativt och kreativt ledarskap. Helt i linje med de regionala strategierna för innovation och utveckling.

Nästa vecka tex samlas Linnéuniversitetet, Regionförbundet, Näringslivet och Länsstyrelsen för att ta initiativet till en regional kunskapsarena för framtidens ledarskap ytterligare en nivå. Och i går kväll inspirerades ett fyrtiotal ledare av en riktig förebild - kvinnan som korats till framtidens ledare Eliza Kücükaslan. 

ALMI, Handelskammaren och Länsstyrelsen står bakom initiativet som vi hoppas ska leda till något större än bara ett nätverk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar