måndag 27 oktober 2014

Christer Fuglesang föreläser om sitt arbete på KTH:s rymdcenter - på Linnéuniversitet i eftermiddag

I helgen avfyrade Christer Fuglesang en raket på Storgatan i Växjö under Science City, vilket också var ett startskott för Länsstyrelsens, Linnéuniversitetets och Regionförbundets gemensamma projekt Mot nya höjder.

 

I september 2015 kommer Sveriges hitintills enda astronaut tillbaka till Kronoberg, tillsammans med ett 100-tal kollegor från världens alla hörn, när Association of Space Explorers (ASE) förlägger sin årliga konferens i Sverige. Ett unikt tillfälle som vi givetvis vill ta tillvara på. Ett sätt är den skolsatsning som länets skolor och elever får möjlighet att delta i. Det handlar om att lösa utmaningar och experiment om naturvetenskap, teknik och matematik – och dess koppling till rymden förstås. Vi behöver ett ökat intresse för detta i vårt län eftersom bristen på kompetens inom just dessa områden är en stor utmaning, och som riskerar att hämma både utveckling och tillväxt i länet.

 

Att Christer Fuglesang och hans kollegor kommer till länet för att inspirera skolor och näringsliv till ett ökat intresse för rymden är därför en fantastisk möjlighet. 

 

I eftermiddag föreläser han på Linnéuniversitetet om sitt arbete på KTH: s rymdcenter. I samband med detta har ni möjlighet att lyssna till och träffa honom och få veta mer om hans forskning, astronauternas konferens i september 2015, vikten av att öka intresset för rymden bland skolelever och hur han ser på de möjligheter som astronauternas besök i länet kan ge.

 

Christer Fuglesang föreläser kl. 14-14.20 i sal Homeros, F-huset, Linnéuniversitetet. Kl. 14.40 är han tillgänglig för media.

 

Vid intresse, vänligen kontakta undertecknad senast kl. 13.

 

Läs gärna mer om projektet Mot nya höjder!

 

Vänliga hälsningar

 

Malin Persson        
Projektledare, Förenkla på riktigt!

Kommunikatör, Mot nya höjder – ASE 2015

Telefon: 010 223 71 42    

Unik möjlighet att ta länet #motnyahöjder

Kompetensförsörjningsfrågan är högaktuell och bristen på kompetens i naturvetenskap och teknik riskerar hämma både utveckling och tillväxt i länet. Därför är det så kul att vi tillsammans med Stockholm och Linköping fått den unika möjligheten att arrangera den internationella astronautkonferensen nästa år. Värd för hela mötet är Sveriges ende astronaut Christer Fuglesang

I september 2015 landar 100 astronauter från hela världen i Kosta och samma astronauter kommer under en dag att besöka våra skolor. Ett tillfälle länets aktörer är överens om att vi måste ta vara på och använda som hävstång för att öka ungdomars intresse för matte, naturvetenskap, teknik och design. 

Projektet finansieras av externa medel, både regionala och nationella och ägs sedan 1 oktober av Länsstyrelsen. Förutom lokal och regional samverkan kommer vi, precis som i Glasrikeuppdraget, att knyta till oss nationella myndigheter och aktörer. 


Du som är intresserad av frågorna eller av projektet kan följa arbetet på www.motnyahojder.com. fredag 24 oktober 2014

En imponerande samling kvinnlig kompetens inspirerades av framtidens ledare Eliza Kücükaslan om värderingsdrivet ledarskap


Ledarskapet spelar en stor roll för kompetensförsörjning och attraktion - för näringslivet, myndigheter och regioner. Här i länet pågår flera konkreta insatser för att öka kunskapen om värdet av ett innovativt och kreativt ledarskap. Helt i linje med de regionala strategierna för innovation och utveckling.

Nästa vecka tex samlas Linnéuniversitetet, Regionförbundet, Näringslivet och Länsstyrelsen för att ta initiativet till en regional kunskapsarena för framtidens ledarskap ytterligare en nivå. Och i går kväll inspirerades ett fyrtiotal ledare av en riktig förebild - kvinnan som korats till framtidens ledare Eliza Kücükaslan. 

ALMI, Handelskammaren och Länsstyrelsen står bakom initiativet som vi hoppas ska leda till något större än bara ett nätverk.

onsdag 22 oktober 2014

Glitter o glamour för landsbygdens hjältar!


Med Länsstyrelsens fokus att värna Landsbygden och stimulera utveckling är det inte svårt att motivera uppföljningen av förra årets lyckade och uppskattade Kugghjulsgala. 

I kväll var det dags igen - att lyfta fram och hylla landsbygdens modiga, kreativa företagare, lanthandlare och föreningar. Inspiration, mingel. prisutdelningar, nätverkande och erfarenhetsutbyte har vi ägnat kvällen åt och det var många glada som sent lämnade de vackra salongerna.


Lantbrukare, lanthandlare och landsbygdsföreningar är viktiga kuggar för en levande landsbygd. Ikväll har de främsta hyllats. Nästa år lägger vi till en kategori - årets unga entreprenör!

tisdag 21 oktober 2014

Ungdomarna som vill minska avståndet mellan stad o landsbygd


I går visade drivna, nyfikna o hungriga ungdomar att det är för tidigt att ge upp hoppet - urbanisering o avfolkning av landsbygden är inte enda alternativet! 80 ungdomar vittnade om landsbygdens potential, unga inspirerade unga och delade med sig av erfarenheter, lyfte goda exempel, visade att man är beredd att arbeta för ett trendbrott. 

Länsstyrelsen, LRF, Södra, Jägarförbundet, Smålandsidrotten, Scouterna, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Ryssby- o Ingelstagymnasiet lovar stötta initiativen som föddes under gårdagskvällen. Och i mars öppnar vi dörrarna till Residenset igen, för att ta del av vad kvällen bidragit med. Då är det ungdomarna som står för programmet och redan under mötet igår bildades en liten arbetsgrupp som ska föra tankar och ideér vidare.  För att underlätta dessa unga entreprenörers engagemang kommer Länsstyrelsen hjälpa till med det praktiska - bistå med sekreterarhjälp och tillsammans ta fram en kommunikationsstrategi. 

Är du intresserad att bidra med din tid och engagemang för att minska avståndet mellan staden och landsbygden är du varmt välkommen att höra av dig - maila kristina.alser@lansstyrelsen.se. Jag lovar se till att du får kontakt med Martin Anderberg som samordnar ungdomsgruppen och att du kommer med på inbjudningslistan till vårens möte, datum har vi ännu inte bestämt.


Det var Ryssbygymnasiets ungdomar som stod för mingelmaten


Unga inspirerar unga! 


Fin artikel i Smålandsposten

måndag 20 oktober 2014

Vårt bidrag ska ge ringar på vattnet......

Med begränsade resurser och med höga ambitioner att bidra till länets utveckling gäller det att vi är kreativa och hittar nya arbetssätt som också får andra att vilja vara med.

Och som ett brev på posten återkommer jag envist till vår modell "Strategiska samtal" som så lyckosamt satt igång positiva processer i länet. Med Länsstyrelsens kunskap, vårt nätverk och med Residenset som mötesplats, arbetsplats och marknadsplats för tankar och nya ideér, har vi en otrolig möjlighet att göra verkstad av strategidokument och handlingsplaner, eller av utmaningar som många ser men ingen tar tag i. 

Dagens möten är just sådana. Det första, strax efter lunch, som handlar om hur vi tillsamans tar MAT till en ny nivå. Och kvällens strategiska samtal - Unga och landsbygden - är ett annat gott exempel på hur vi med små resurser bidrar till länets hållbara utveckling. 

Det finns en mängd aktörer som vill vara med och ta tillvara hela länets utvecklingspotential. Viktigast av allt för att få en positiv utveckling av länet är att ta tillvara de tankar och idéer och framför allt engagemang som finns hos alla yngre, vi ser också effektivare integration som en viktig del av landsbygdens utveckling. Förutom inspiration blir det intressanta samtal, erfarenhetsutbyte, goda exempel och givande föredrag. Bland annat kommer Skillnadens trädgård, ett flerhundraårigt handpappersbruk som är redo att möta framtiden, en stenkvarn som omvandlats till ett högteknologiskt företag samt många fler att dela med sig av erfarenheter. Den gemensamma nämnaren är att de vågar följa sina drömmar och tror på en framtid på landsbygden.


torsdag 16 oktober 2014

Miljöinnovation i Glasriket

 


 

VINNOVA har tillsammans med Glasriketuppdraget beviljat nästan 4,3 miljoner kronor till det drygt treåriga projektet Glasdeponier – från usch till resurs! som Glafo leder. Det går ut på att omvandla ett problem, avfallshögar med gammalt kristallglas, till en miljöinnovation utan farliga ämnen.

VINNOVA gör bedömningen att ett nytt smart koncept för omhändertagande av glasdeponierna är mycket intressant i ett samhällsperspektiv. En stark regional förankring med relevanta behovsägare ger förutsättningar för att forskningsresultaten kan nyttiggöras. På sikt kan kunskapen möjliggöra för nya affärsmöjligheter och stärkt konkurrenskraft för svensk industri.

I Glasriket finns en mängd glasdeponier där ett 40-tal klassas som stor risk. En inventering av 22 glasbruk i Kalmar och Kronobergs län visade att bara deponiernas blyinnehåll var ca 1 600 ton!

Anders Davidsson, myndighetschef för samhällsbyggnad vid Nybro kommun, konstaterar att ”Nybro kommun har många förorenade område och det är väldigt positivt att vi nu tar fram ett sätt att ta hand om avfallet och nyttiggöra det”.

I projektet utvecklas en teknik där deponerat kristallglas återanvänds som glasråvara som kan bli nya glasprodukter efter att bly, arsenik och antimon avskilts. Metallerna blir till råvaror som kan säljas.

Saneringen av vissa av områden är prioriterad men blir både dyr och besvärligt med dagens metoder. Jämfört dessa traditionella gräva-och-deponera-metoder finns möjlighet att kraftigt reducera saneringskostnaden för Glasriket och andra delar av landet med motsvarande problem. Det bör resultera i att förorenade områden kan saneras i snabbare takt.

Frågor?
Projektledare Christina Stålhandske, Glafo, 010-516 63 63christina.stalhandske@glafo.sewww.glafo.se
vd Marianne Grauers, Glafo, 010-516 63 51marianne.grauers@glafo.se

Projektdeltagare
Glafo – glasforsknings¬institutet (projektägare), Nybro kommun och Målerås glasbruk är huvudaktörer i projektet. Behovsägarna i form av ledningen för alla Glasrikets kommuner, de två regionförbunden i Glasriket samt de två landshövdingarna är referensgrupp.

Om Glafo
Glafo, glasforskningsinstitutet, arbetar internationellt med glasforskning, utveckling, utbildning och tekniskt stöd, främst till glastillverkande, glasbearbetande och glasanvändande företag. Det kan t ex gälla planglas (bygg-, fordons- och inredningsglas), mineralull, konst- och hushållsglas, förpackningsglas och gränssnittet till andra material. Glafo ingår i SP-koncernen, www.sp.se.

Regeringen tog i mars 2012 beslut om ett särskilt uppdrag för Länsstyrelserna i Kalmar respektive Kronobergs län gällande Glasriket, där även regionförbunden i de båda länen erbjöds att delta. Uppdraget innebär att för regeringens räkning genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket till och med 2014. Länsstyrelsen i Kronoberg utsågs till samordnare. Uppdraget tar sin utgångspunkt i befintliga resurser på nationell, regional och lokal nivå och ska ske i samverkan med berörda aktörer.


söndag 12 oktober 2014

Utan Glasrikeuppdraget hade detta möte inte varit möjligt!


Att samla ledningarna för Riksantikvarieämbetet, Nationalmuseum, Riksarkivet, Kulturrådet o Tillväxtverket och att dessutom enas om att Glasrikets arkiv, samlingar och kulturmiljö är en angelägenhet för hela landet - inte som dammsamlande museum utan som inspiration för nytt entreprenörskap o småskaligt förtagande inom kulturella o kreativa näringar och inom besöks - o turismnäringen.I historien finns mycket att hämta!

Kan vara bra att känna till!

Sms vid rovdjursangrepp!

http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_kronobergs_lan/pressreleases/sms-vid-rovdjursangrepp-1066838