måndag 31 januari 2011

Vilken festhelg! Linneryd har fått sin mack och Växjö sin Glaskonstgata!

Första tankningen i Linneryd på flera år, klart vi skulle vara först....
Över 1 000 personer hade kommit till kyrkan för att lyssna på glaskonstnärerna bakom skulpturerna på Sandgärdsgatan
Följ med på vandringen, eller ännu bättre - kom till Växjö och titta på dom på riktigt!

Efter invigningen samlades de sju kreativa konstnärerna, det modiga kommunalrådet, finansiärer och de som kom med idén att göra Sandgärdsgatan till Konstglasgata för att njuta av smålandsbuffé och mingla.

Som om inte mackinvigning och glasgateinvinging var nog! Janne och jag utökade i lördags vår familj med en student från USA – Emily, som ska studera på Linnéuniversitetet i vår och som vi blivit vänfamilj till. En jättetrevlig tjej som vi ser fram emot att lära känna.
Veckan som kommer innehåller lite av mycket

Integration och internationell utblick
Mer internationellt blir det på måndag när Macken startar upp sin nya odlarutbildning på Residenset. Målet är att koppla ihop nya svenskar med regionala odlare, ett spännande sätt att kombinera närproducerat, landsbygdsutveckling och integration på. Tre frågor som står högt upp på Länsstyrelsens agenda.

Andra viktiga Länsstyrelsefrågor är social hållbarhet och under EXPO 2010 i Shanghai antog vi erbjudande att delta i ett projekt med syfte att underlätta för svenska företag att göra socialt hållbara affärer med kinesiska företag. Arbetet leds av den svenska generalkonsuln i Shanghai, Bengt E Johansson och Anita Jonsson från Exportrådet. På tisdag träffas vi för att planera vårens aktiviteter i länet.

Skogslänen har ett gemensamt mål
Kronoberg, Västerbotten och Dalarna är riktiga skogslän. För att öka kunskapen om byggande i trä driver vi sedan ett drygt år tillbaka det gemensamma projektet Trästad 2012, på tisdag träffas styrgruppen för att dela erfarenheter och planera fortsatta aktiviteter för att öka träbyggandet.

Visioner och innovationer
Dagen efter är jag inbjuden att tala om ledarskap, vision och strategier för landets alla länsantikvarier. Kanske kan det inspirera till nya arbets- och samverkansformer mellan länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet.

Mera visionsdiskussioner lär det bli när Rotary kommer till Residenset på torsdag morgon och på fredag växlar jag över till innovation då styrgruppen för Innovation för tillväxt träffas på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm.

söndag 30 januari 2011

Sverige går bra – men glöm inte de stora utmaningarna!

Det var budskapet i gårdagens debattartikel i Dagens Nyheter från styrgruppen för Innovation för Tillväxt

”Krisdrabbade länder blickar nu mot Sverige för att lära av oss ” skrev Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Carl Bildt och Gunilla Carlsson i DN Debatt den 27 januari med anledning av Davos-mötet. Och vi ska vara stolta över att det går bra för Sverige! Men för att hantera de stora utmaningarna inför framtiden måste vi satsa på nytänkande och innovationskraft, skriver styrgruppen för IVA-projektet Innovation för tillväxt.
Även om Sveriges utgångsläge är gott, så innebär globalisering, miljöutmaningar, snabba teknikskiften och en åldrande befolkning att vi står inför stora utmaningar.
Sverige är idag sårbart genom att vi är alltför beroende av våra storföretag. Våra 100 största står för hela 80 procent av exporten. Dessutom visar studier att kunskapsinnehållet i vår samlade export är lägre än i jämförbara länder. Antalet anställda i våra stora företag ökar snabbare utomlands än i Sverige. (Källa: SvD) Näringslivet investerar heller inte tillräckligt i Sverige. Investeringskvoten, bruttoinvesteringar i förhållande till BNP, ligger så lågt att Sverige hamnar på plats 31 bland 34 västländer (Eurostat).

De svenska storbolagen är viktiga för Sveriges framtid, och vi måste se till att förutsättningarna är de bästa. Men de nya jobben måste komma i mindre och växande företag. Detta är bakgrunden till projektet ”Innovation för tillväxt”, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samverkan med Vinnova, Svenskt Näringsliv, Tillväxtverket och många andra. Projektet identifierar åtgärder som kan bidra till att öka innovationskraften i Sverige. För att stärka Sveriges konkurrenskraft behövs en blocköverskridande politik som stärker innovation. Arbetet med den svenska innovationsstrategin startar den 17 februari. Detta är välkommet eftersom det behövs både goda generella förutsättningar och specifika åtgärder för att stärka innovationskraften.
Vi välkomnar också den utredningen som ska ge förslag på skatteincitament för riskvilligt kapital, se över FoU-avdrag och granska expertskatten–tre förslag från ”Innovation för tillväxt”. Ett annat handlar om att stärka innovationsupphandling Vi kommer också att presentera fler förslag som vi redovisar hösten 2011 i ett underlag för en innovationsstrategi.
I sin artikel skriver Reinfeldt, Borg, Bildt och Carlsson: ” Sverige har ett antal centrala utmaningar att hantera… Konkret handlar det om att … skapa goda villkor för utbildning, forskning, entreprenörskap, innovationer och företagande.” Nu måste vi bli konkreta – och skapa en offensiv innovationspolitik för arbete, tillväxt och välfärd.


Styrgruppen för Innovation för tillväxt, med:

MARCUS WALLENBERG
Ordförande SEB och ordförande Innovation för tillväxt

KRISTINA ALSÉR
Landshövding Kronobergs län

LARS BACKSELL
Ordförande Recipharm

PONTUS BRAUNERHJELM
Vd Entreprenörskapsforum

CHARLOTTE BROGREN
Generaldirektör för VINNOVA

ANDERS EKBLOM
Global forskningschef AstraZeneca

JOHAN HERNMARCK
Ordförande Provider Venture Partners AB

ANNIKA LUNDIUS
Vice vd Svenskt Näringsliv

CHRISTINA LUGNET
Generaldirektör för Tillväxtverket

STEFAN LÖFVEN
Ordförande för IF Metall

BJÖRN O. NILSSON
Vd för IVA

GÖRAN SANDBERG
Verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse


MELKER SCHÖRLING
Melker Schörling AB

lördag 29 januari 2011

Kungamedalj till Johan Sjöberg

Kungen belönar Johan Sjöberg

Den 28 januari 2011 tillkännagavs att Johan Sjöberg tilldelas Konungens medalj i 8:e storleken i serafimerordens band. Han belönas för sina insatser inom svenskt näringsliv.

Johan Sjöberg är vd för Möbelriket och har under lång tid engagerat sig i småländsk design och har bland annat byggt upp företaget Svenssons möbler i Lammhult.

Som den äkta smålänning som Johan är så är han djupt engagerad i föreningen Ostkakans vänner. Föreningen bidrar till länsövergripande samverkan genom att de tre landshövdingarna sitter med i Ostkakans vänner styrelse.

Jag och hela Länsstyrelsen riktar ett stort stort GRATTIS till Johan Sjöberg.

torsdag 27 januari 2011

Fruktbara samtal


Residenset är en fantastisk mötesplats. Här byter ideer ägare och här initieras många nya samarbeten.


I går fylldes huset igen. Den här gången för att prata om fruktodlingsbygdens utveckling. Utmaningarna är många och generationfrågan kanske den största. Hur ska vi få unga att våga, vilja satsa på utveckling och förädling av det som en gång i tiden har varit den mest fruktrika regionen i landet - Urshult. Idag när närodlat och närförädlat är på allas läppar borde vi med gemensamma krafter kunna vända den negativa trenden.


Efter inspirationsföreläsningen av Per Bengtsson PM & Vänner tror jag att även den mest skeptiske såg möjligheterna att ta ett nytt kliv in i framtiden. Att hitta det som ingen annan gör, att ta vara på det historiska kulturarvet och damma av det en gång så spirande varumärket Urshult. Med ny energi beslutade vi att föra diskussionen ett snäpp vidare. Ett nästa möte bokades till den 19 mars i Urshult. Är du som läser bloggen intresserad att bidra med innovativa ideer är du varmt välkommen att maila mig kristina.alser@lansstyrelsen.se.

tisdag 25 januari 2011

USA:s ambassad flyttar till Växjö för en dag

Förenta Staternas ambassad kommer att vara placerad på Residenset i Växjö den 10 februari.

Motivet är att skapa framtida förutsättningar för utbyte, främst gällande handel och studier, mellan vår region och USA. Från amerikanskt håll finns en intention att öka kontakterna med andra delar av Sverige utanför Stockholm.

Förutom seminarier och möjligheter till individuella samtal med ambassadens personal ges även möjlighet för länets invånare att besöka den tillfälliga ambassaden. Under besöket kommer ambassadens personal att passa på att besöka Linnéuniversitetet och Emigrantinstitutet.
Kontakterna mellan Kronobergs län och USA har funnits allt sedan utvandringen till Amerika under 1800-talets andra hälft. Många av vårt läns invånare har släktingar i USA och många av länets företag har affärskontakter i landet.

USA:s ambassadör i Sverige, Matthew Barzun, kommer att leda arbetet i den tillfälliga ambassaden i Växjö.

Den som önskar besöka ambassaden i Residenset kan anmäla sig på Länsstyrelsens hemsida senast den 4 februari. Anmäl dig här.

Antalet platser är begränsat varför ambassaden återkommer med bekräftelse på ditt anmälda besök den 7 februari. Media kommer att få en särskild inbjudan med möjlighet till ett samtal direkt med den ambassadören.

Upprättandet av den tillfälliga ambassaden i Växjö är ett samarbete mellan USA:s ambassad, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Regionförbundet södra Småland.

Kontaktperson på USA:s ambassad
Marcus Hansson,
Telefon 08-783 5440
E-post hanssonm@state.gov

måndag 24 januari 2011

Även jobbhelger kan ge distans och avkoppling!

För den som inte sett årets Växjörevy kan jag bara säga – ni har missat något. Om ett skratt förlänger livet kommer vi, Janne o jag, bli riktigt gamla. Även om centerns årsmöte i söndags inte lockade till skratt så gav det energi. Vid diskussionerna om Kronoberg/Södra Smålands framtid vi var alla överens om att vi är på god väg.

Spännande möten, budgetarbete och erfarenhetsutbyte
Mina engagemang under dagarna som kommer handlar som så ofta om länets och regionens tillväxt, landbygdens utmaningar och möjligheter och naturligtvis om Länsstyrelsens utvecklingsarbete. Internt handlar det om att fortsätta diskussionerna kring vår tajta budget och försöka fokusera än mer på det vi har istället för det vi önskar att vi hade.

Veckan innehåller också en mängd spännande möten – på måndag kopplar jag ihop mina båda favoritlän då Vimmerbys nya kommunalråd Micael Glennfalk kommer till Länsstyrelsen för att ta del av hur Växjö och länet kraftsamlar och arbetar strategiskt för ökad attraktion och konkurrenskraft. På kvällen samlas Bländanätverket på Residenset för att prata jämställdhet.

Resten av veckan handlar mycket om landsbygdens utveckling
Infrastruktur och inte minst bredbandsutbyggnaden är en förutsättning för en framtid på landsbygden, därför har vi tillsammans med Regionförbundet bjudit in Post o Telestyrelsens generaldirektör för att diskutera hur vi kan komma framåt. En annan utmaning är generationsskifte i företagen där kapitalförsörjning är en viktig del därför arrangerar vi tillsammans med Handelskammaren på onsdag en Kapitalmarknadsdag.

Svensk mat och att synliggöra kulturarvet i de småländska fruktodlingarna är andra viktiga inslag under veckan. Jag ser mycket fram emot att lära mig mer om fruktodlarbygden och gläds att så många visar den här typen av strategiska samtal så stort intresse.

Det blir högt tempo även under fredag, lördag och söndag. Inviger nya macken i Linneryd, deltar i Linnéuniversitetets kick off för nya vänfamiljer och inviger glaskonsten på Sandgärdsgatan.

Önskar dig en fin vecka!

Kristina

Ingen är så blygsam att han inte gärna hör beröm

torsdag 20 januari 2011

Nyfikenheten stillad?

Det är klart att det väcktes en viss nyfikenhet på många håll efter förra veckans "nyhet" att jag ska ta över som Landshövding även i Kalmar Län. Så är dock inte fallet!

Och det var inte anledningen till att jag i går deltog i Föreningen Nordens möte i Vimmerby och idag i Vimmerby Astrid Lindgren Rotary klubbs lunch. Jag var inbjuden för att berätta om arbetet på Länsstyrelsen och hur vi tillsammans med Regionförbundet i Södra Småland och andra aktörer samverkar för ett mer attraktivt och konkurrenskraftigt län.

Kul att träffa alla gamla vänner och bekanta, kul också att få berätta om Kronoberg och våra erfarenheter och inte minst kul att få berätta hur väl jag trivs i länet och på Länsstyrelsen.

onsdag 19 januari 2011

Faran över?

Så sent som förra veckan fick vi läsa om nya varsel i länet, så ännu går inte att blåsa faran över. Med krisen har 50 000 jobb försvunnit, jobb som inte kommer tillbaka. Men som alla vet har myntet två sidor och det gäller i allra högsta grad när man pratar om kompetensförsörjning. Samtidigt som nya varsel läggs är bristen på kompetent och kunnig personal inom teknik och industri påtaglig. Att matcha efterfrågan med rätt kompetens kommer att vara en av de största utmaningarna i framtiden. På torsdag bjuder Regionförbundet till ett förmiddagsseminarium där intresserade uppmanas engagera sig för att stärka samverkan när det gäller kompetensförsörjning och utbildningsplanering läs mer på www.rfss.se.

tisdag 18 januari 2011

Tillbaka från Israel med nya kunskaper och insikter

Tillbaka i Växjö och jobbet på Länsstyrelsen efter en intressant och lärorik resa i Israel. Tillsammans med delar av styrgruppen för Innovation för Tillväxt, med Marcus Wallenberg i spetsen, har vi, genom möten på hög politisk nivå, fått ta del av ett av världens främsta innovationssystem. Det starkaste intrycket är att man där, precis som i Finland, har en tydlig, gemensam agenda och ett ledarskap som imponerar! Ska vi i vårt land, i våra regioner och i våra organisationer kunna skapa tillräcklig innovationskraft måste det strategiska ledarskapet på allvar utvecklas - på alla nivåer - nationellt, regionalt och lokalt - privat, politiskt och offentligt.

”Ledarskap handlar inte om att vara på toppen, det handlar om framtiden”
Det var en av många filosofiska uttryck och tankar som vi fick oss till livs vid mötet med President Shimon Peres vid besöket i Israel. Och visst har han rätt! Och säkert är det just vårt envisa utvecklingsarbete med siktet inriktat på framtiden som gjorde att vår Länsstyrelse, av en oberoende konsult, fått bästa betyg i utvärderingen om vem som ska få uppdraget att bli värd för Länsstyrelsernas samlade telefonväxel. Blir stolt och glad över alla som bidragit till ansökan och jobbet bakom!

2011 har börjat ovanligt bra
Förutom konsultens utvärdering fick vi i torsdags flera bevis på att hårt och målmedvetet arbete lönar sig. Regeringen beslutade att tillsätta en kommitté för att se över företagsbeskattningen. Enligt Anders Borgs pressmeddelande är bakgrunden: ”Det är viktigt att fortsätta förbättra villkoren för att starta och driva företag i Sverige och lokalisera moderbolag och huvudkontor här. Reglerna bör vara utformade så att de gynnar investeringar och skapar fler jobb. Dessutom måste villkoren för forskning och utveckling vara konkurrenskraftiga för att säkra att Sverige kan skapa god tillväxt.” Beslutet ligger helt i linje med både Globaliserings-rådets och projektet Innovations för Tillväxt slutsatser. Särskilt kul var det att få beslutet då flera av oss som engagerat oss i frågorna var samlade i Israel.

Under veckan blir det en hel del internt arbete, men jag är också inbjuden till flera olika organisationer att dela med mig av erfarenheten från arbetet på Länsstyrelsen i Kronoberg och hur vi tillsammans med andra aktörer - regionförbundet, kommunerna, Linneuniversitetet och näringslivet samverkar och samarbetar för att rusta oss för framtiden.

Vänta inte på den stora lyckan, så att du missar den lilla!

lördag 15 januari 2011

Ledarskapets viktiga betydelse för innovation

Har precis kommit tillbaka till Sverige efter en intressant och lärorik resa i Israel.

Tillsammans med delar av styrgruppen för Innovation för Tillväxt, med Marcus Wallenberg i spetsen, har vi fått ta det av ett av världens främsta innovationssystem. Med möten på hög politisk nivå är det starkaste intrycket att man här, precis som i Finland, har en tydlig och gemensam agenda. Ledarskapet imponerar och här tror jag nyckel för framgång sitter, ska vi kunna skapa tillräcklig innovationskraft måste det strategiska ledarskapet på allvar utvecklas - på alla nivåer - nationellt, regionalt och lokalt - privat, politiskt och offentligt.

Läs mer om resan på http://innovationfortillvaxt.se, där bla Johan Calrstedt refererar till mötet med President Shimon Peres - Leadership is not about beeing on the top, it´s about beeing ahead.

onsdag 12 januari 2011

Innovation i värdsklass

Israel brukar rankas som ett av världens mest innovationsfrämjande land. Detta tar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och dess projekt Innovation för tillväxt fasta på genom en resa till landet den 11-14 januari. Läs IVAs pressmeddealnde om resan.

Rapport från resan kommer när jag väl är på hemmaplan igen.

måndag 10 januari 2011

Städa bort det gamla och gör plats för det nya

Tänk att det bara behöver bli lite sol, lite takdropp och fågelkvitter för att man ska känna att det faktiskt vänt – att mörkret byts mot ljuset. Granen är uppeldad och julen bortstädad ur våra båda hem, i helgen har vi gjort plats för den nya tiden. Ett skönt avstamp för den tid som kommer. Förändring och utveckling är en del av livet och inte så dramatiskt som det ibland verkar. Genom att städa bort det gamla gör vi plats för det nya, både privat och på våra arbetsplatser. Veckans första dag börjar med ett internt möte med alla ledare för att rita de första strecken för det som ska bli 2011.

Vår välfärd bygger på ett rikt och mångfacetterat näringsliv
Under Möbelriksdagen förra veckan var det många föredragshållare som lyfte fram hur viktigt det är att stimulera företagandet. Vår välfärd bygger på ett rikt och sunt näringsliv och helt klart är att vi som representerar det offentliga måste bli bättre i attityden till företagandet. Vi måste också öka kunskapen om företagandets villkor. Det var en del av slutsatserna i Förenkla för företagen-rapporten som vi sände till regeringen strax före jul och det var också det näringsminister Maud Olofsson lyfter fram i artikeln i Östgöta Correspondenten, http://www.corren.se/asikter/debatt/?articleId=5485000.Här har vi i Länsstyrelsevärlden en viktig roll att fylla och jag hoppas precis som NNR att vi redan under 2011 får ett fortsatt uppdrag att arbeta med frågan.
Vilka är Sveriges styrkor? Hur får vi fler innovationer? Vad krävs för att få små- och medelstora företag att växa? Hur stimulerar man små- och medelstora företag att satsa mer på forskning och utveckling? Hur omsätter man forskningsresultat till produkter? Det är exempel på frågor för projektet Innovation för tillväxt och efter en dag hemma på Länsstyrelsen far jag tillsammans med övriga ledamöter i styrgruppen för projektet Innovation för Tillväxt till Israel för erfarenhetsutbyte. Jag hoppas resan kommer ge ny kunskap och impulser att ta med hem till länet och det fortsatta utvecklingsarbetet på Länsstyrelsen.

Jag kommer troligen inte att hinna uppdatera bloggen de närmaste dagarna, återkommer med rapport så snart jag är på plats hemma igen.

onsdag 5 januari 2011

Många valde att starta året i Lammhult - Möbelriksdagen drog återigen fulla hus!

Made Here - trend 2011 enligt experten Stefan Nilsson
Andreas Ravelli, exportchef på Orrefors Kosta Boda ser ljust på framtiden

Fler måste vilja bli företagare och fler företgare måste bli goda ambassadörer för de nya var Jens Spendrups budskap

Årets upplaga av Möbelriksdagen blev succé! Nästan 300 personer från när och fjärran samlades för att under en dag mingla, informeras och diskutera regionala frågor, ekonomi, omvärld, trender, design och export. En imponerande skara i publiken, en imponernande talarlista och ett imponerande program. Under dagen lyftes stora delar av vårt kulturarv fram och vi fick både bildligt och på riktigt smaka på den småländska kreativiteten, entreprenörskapet, finkänsligheten och finessen.


Svenska Daglblades chefsredaktör PJ Anders Linder tryckte i sitt tal på vikten av framgångsrikt företagande, det räcker inte med att vi startar fler företag om vi inte får fler att överleva.

Jens Spendrup som numera är ordförande i Företagarna var inne på samma spår. Hur kan vi få fler att vilja bli företagare, hur kan vi som är företagare underlätta, varför finns bara två politiska linjer - bidragslinjen och arbetslinjen, vem står upp för företagarlinjen? Ja, det var frågor han lyfte. Frågor viktiga att fortsätta diskutera med tanke på den strukturarbetslöshet vi ser. Traditionell industri kommer inte som tidigare att fånga upp den stora skaran arbetslösa. Nya jobbtillfällen måste till och för det krävs nya modiga och riskvilliga företagare.

Trendanalytikern Stefan Nilsson gav en inblick i trenderna för 2011 där Made in Here var den röda tråden. Särskilt kul att han lyfte fram PM o Vänner som den enda svenska restaurangen som verkligen lever upp till det trendiga Made Here med eget växthus, egen kossa som man gör ost och smör från mm mm.

Ideérna flödade och med ökad kunskap om allt som händer i regionen är vi till nästa år kanske redo att faktiskt samlas kring en gemensam vision- vart ska de småländska pärlorna, projektet designregion Småland, turismsamverkan, Trästad 2012 och andra träfprojekt, Smålandsmarknaden och andra spännande projekt föra oss? Var vill vi befinna oss på världskartan om fem år?

Läs mer om eventet på http://www.mobelriket.se/

tisdag 4 januari 2011

Årets Kronobergare 2010 utsedd!

Fullt hus på Residenset igen! Den här gången för att kora årets Kronobergare. Nästan 100 länsbor kom för att mingla, äta ostkaka och framförallt för att få sin nyfikenhet stillad. Vem skulle bli Årets Kronobergare?
Eftersom Marcus Vinnerborg, befinner sig på andra sidan Atlanten fick Peter Andersson, domarbas i svenska hockeylandslaget ta emot pris, diplom och blommor.

Av juryns fem nominerade röstade P4-lyssnarna fram Marcus Vinnerborg. Den 37-årige ishockeydomaren från Ljungby som i höstas blev historisk när han som förste europé dömde en match i den nordamerikanska ligan NHL. Han har i flera år rankats som Sveriges främste domare med uppdrag i många internationella mästerskap. En värdig vinnare i hård kamp.

måndag 3 januari 2011

Årest första vecka börjar med en rivstart - årets kronobergare ska koras och Möberiksdagen öppnas

Efter en fin jul- och nyårshelg i Växjö tar arbetet åter vid. Det blir rivstart med firande av årets Kronobergare redan idag. Det blir repris på förra årets succé då vi öppnade upp de vackra salongerna på Residenset för att tillsammans med allmänheten fira nominerade och vinnaren. Vem som vinner får du läsa här på bloggen.

I morgon öppnar Möbelriksdagen i Lammhult, den femte i ordningen. Även här blir det fullt hus med över 270 anmälda och så många som 60 talare. Möbelriksdagen samlar kreativa krafter och har betydelse för regionens utveckling.

Veckans övriga dagar ägnar jag åt internt arbete.

Vi bör odla våra egenskaper, inte våra egenheter,
Stig Johansson ur boken Jordspråk

Nyårsdagens öppna hus lockade många kronobergare!

Biskop Jan-Olof med hustru Anna och vänner njöt av kaffe och ostkaka
Salongerna och matsalen fylldes av en strid ström av gästande länsbor

För fjärde gången slog vi på Nyårsdagen upp portarna till Residenset och en strid ström av besökare njöt av de vackra salongerna, konsten, glaset, kaffet och ostkakan. Kul att återse gamla bekanta och jätteroligt att även den yngre generationen hittat hit. Residenset är verkligen länets mötesplats! Är glad att Biskop Jan-Olof med hustru Anna tagit upp traditionen att öppna upp Biskopsgården Östrabo. Det var många som tog chansen att besöka både domkyrkan, Östrabo och Residenset.