måndag 10 januari 2011

Städa bort det gamla och gör plats för det nya

Tänk att det bara behöver bli lite sol, lite takdropp och fågelkvitter för att man ska känna att det faktiskt vänt – att mörkret byts mot ljuset. Granen är uppeldad och julen bortstädad ur våra båda hem, i helgen har vi gjort plats för den nya tiden. Ett skönt avstamp för den tid som kommer. Förändring och utveckling är en del av livet och inte så dramatiskt som det ibland verkar. Genom att städa bort det gamla gör vi plats för det nya, både privat och på våra arbetsplatser. Veckans första dag börjar med ett internt möte med alla ledare för att rita de första strecken för det som ska bli 2011.

Vår välfärd bygger på ett rikt och mångfacetterat näringsliv
Under Möbelriksdagen förra veckan var det många föredragshållare som lyfte fram hur viktigt det är att stimulera företagandet. Vår välfärd bygger på ett rikt och sunt näringsliv och helt klart är att vi som representerar det offentliga måste bli bättre i attityden till företagandet. Vi måste också öka kunskapen om företagandets villkor. Det var en del av slutsatserna i Förenkla för företagen-rapporten som vi sände till regeringen strax före jul och det var också det näringsminister Maud Olofsson lyfter fram i artikeln i Östgöta Correspondenten, http://www.corren.se/asikter/debatt/?articleId=5485000.Här har vi i Länsstyrelsevärlden en viktig roll att fylla och jag hoppas precis som NNR att vi redan under 2011 får ett fortsatt uppdrag att arbeta med frågan.
Vilka är Sveriges styrkor? Hur får vi fler innovationer? Vad krävs för att få små- och medelstora företag att växa? Hur stimulerar man små- och medelstora företag att satsa mer på forskning och utveckling? Hur omsätter man forskningsresultat till produkter? Det är exempel på frågor för projektet Innovation för tillväxt och efter en dag hemma på Länsstyrelsen far jag tillsammans med övriga ledamöter i styrgruppen för projektet Innovation för Tillväxt till Israel för erfarenhetsutbyte. Jag hoppas resan kommer ge ny kunskap och impulser att ta med hem till länet och det fortsatta utvecklingsarbetet på Länsstyrelsen.

Jag kommer troligen inte att hinna uppdatera bloggen de närmaste dagarna, återkommer med rapport så snart jag är på plats hemma igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar