söndag 30 januari 2011

Sverige går bra – men glöm inte de stora utmaningarna!

Det var budskapet i gårdagens debattartikel i Dagens Nyheter från styrgruppen för Innovation för Tillväxt

”Krisdrabbade länder blickar nu mot Sverige för att lära av oss ” skrev Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Carl Bildt och Gunilla Carlsson i DN Debatt den 27 januari med anledning av Davos-mötet. Och vi ska vara stolta över att det går bra för Sverige! Men för att hantera de stora utmaningarna inför framtiden måste vi satsa på nytänkande och innovationskraft, skriver styrgruppen för IVA-projektet Innovation för tillväxt.
Även om Sveriges utgångsläge är gott, så innebär globalisering, miljöutmaningar, snabba teknikskiften och en åldrande befolkning att vi står inför stora utmaningar.
Sverige är idag sårbart genom att vi är alltför beroende av våra storföretag. Våra 100 största står för hela 80 procent av exporten. Dessutom visar studier att kunskapsinnehållet i vår samlade export är lägre än i jämförbara länder. Antalet anställda i våra stora företag ökar snabbare utomlands än i Sverige. (Källa: SvD) Näringslivet investerar heller inte tillräckligt i Sverige. Investeringskvoten, bruttoinvesteringar i förhållande till BNP, ligger så lågt att Sverige hamnar på plats 31 bland 34 västländer (Eurostat).

De svenska storbolagen är viktiga för Sveriges framtid, och vi måste se till att förutsättningarna är de bästa. Men de nya jobben måste komma i mindre och växande företag. Detta är bakgrunden till projektet ”Innovation för tillväxt”, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samverkan med Vinnova, Svenskt Näringsliv, Tillväxtverket och många andra. Projektet identifierar åtgärder som kan bidra till att öka innovationskraften i Sverige. För att stärka Sveriges konkurrenskraft behövs en blocköverskridande politik som stärker innovation. Arbetet med den svenska innovationsstrategin startar den 17 februari. Detta är välkommet eftersom det behövs både goda generella förutsättningar och specifika åtgärder för att stärka innovationskraften.
Vi välkomnar också den utredningen som ska ge förslag på skatteincitament för riskvilligt kapital, se över FoU-avdrag och granska expertskatten–tre förslag från ”Innovation för tillväxt”. Ett annat handlar om att stärka innovationsupphandling Vi kommer också att presentera fler förslag som vi redovisar hösten 2011 i ett underlag för en innovationsstrategi.
I sin artikel skriver Reinfeldt, Borg, Bildt och Carlsson: ” Sverige har ett antal centrala utmaningar att hantera… Konkret handlar det om att … skapa goda villkor för utbildning, forskning, entreprenörskap, innovationer och företagande.” Nu måste vi bli konkreta – och skapa en offensiv innovationspolitik för arbete, tillväxt och välfärd.


Styrgruppen för Innovation för tillväxt, med:

MARCUS WALLENBERG
Ordförande SEB och ordförande Innovation för tillväxt

KRISTINA ALSÉR
Landshövding Kronobergs län

LARS BACKSELL
Ordförande Recipharm

PONTUS BRAUNERHJELM
Vd Entreprenörskapsforum

CHARLOTTE BROGREN
Generaldirektör för VINNOVA

ANDERS EKBLOM
Global forskningschef AstraZeneca

JOHAN HERNMARCK
Ordförande Provider Venture Partners AB

ANNIKA LUNDIUS
Vice vd Svenskt Näringsliv

CHRISTINA LUGNET
Generaldirektör för Tillväxtverket

STEFAN LÖFVEN
Ordförande för IF Metall

BJÖRN O. NILSSON
Vd för IVA

GÖRAN SANDBERG
Verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse


MELKER SCHÖRLING
Melker Schörling AB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar