måndag 25 mars 2013

Så ser nomineringslistan för Linnéuniversitets styrelse ut!

Förra veckan blev hela listan av nominerade kandidater godkänd av Utbildningsdepartementet och vi som arbetat i nomineringskommittén har glädjen att offentliggöra listan på förslag som nu sänts till regeringen för beslut.

Nedan det inklippta brevet till Utbildningsdepartementet;


NOMINERING AV LEDAMÖTER TILL LINNÉUNIVERSITETETS STYRELSE
FÖR PERIODEN 2013-05-01 – 2016-04-30

Vi har härmed nöjet att översända en sammanställning över de personer vi avser nominera till ledamöter i styrelsen för Linnéuniversitetet.

Linnéuniversitetet är ett ungt Universitet och nuvarande ledamöter nominerades 2010. I årets nomineringsarbete har utgångspunkten varit kontinuitet och förnyelse och hänsyn till det nya Universitetets utmaningar och möjligheter.

Linnéuniversitets ledord - Nytänk – Nyfikenhet – Närhet – Nytta har varit ledord i nomineringarna liksom Entreprenörskap – Innovation - Internationellt och Modernt. Våra kandidater representerar väl ovanstående samt har en god åldersmix. Samtliga tillfrågade har förklarat sig villiga att förordnas.

FÖRSLAG

Av nuvarande ledamöter förslår vi omval av följande;

Dan Brändström, ordförande
Född 1941
Skolgatan 3b
172 31 Sundbyberg
Telefon 08-760 05 36 Mobil +46 070-648 47 50
dan.brandstrom@telia.com
Kan universitetsvärlden, respekterad ordförande med stort stöd från ledning och styrelsen.

Thomas Carlzon, vd IKEA AB
Född 1955
Stenbrohult Haga
343 71 Diö
Telefon 0476-81002 Mobil +46 070-672 32 32
thomas.carlzon@ikea.com
Engagerad, kan koppling mellan utbildningarna och näringslivet.

Bengt Söderström, Professor emeritus Microbial Energy
Född 1946
Thulehemsvägen 145
224 67 Lund
Telefon 046-222 86 17 Mobil +46 0709-16 86 17, 046-12 59 67
bengt.soderstrom@mbioekol.lu.se
Engagerad, tillför olika perspektiv och kan akademin.


Kajsa Wejryd, Gymnasiechef Uppsala Kommun
Född 1950
Ärkebiskopsgården
751 70 Uppsala
Telefon 018-727 16 20Mobil +46 076-128 04 50
kajsa.wejryd@uppsala.se
Bra koppling till Småland. Väl insatt i utbildningsfrågor.


Till nya ledamöter föreslår vi;

Jenni Nordborg, Enheten Bioentreprenörskap, Vinnova
Född 1970
Ruddammsvägen 27
114 21 Stockholm
Telefon 08-473 30 75
Jenni.nordborg@vinnova.se
Erfarenhet av både företagande och forskning, född och uppvuxen i Småland, mycket engagerad för bättre koppling mellan akademien och näringslivet särskilt för små och medelstora företagen. Har tid för uppdraget och stöd från ledningen.

Karin Emilsson, Teknisk direktör, Södra
Född 1957
Askims kyrkåsväg 3
436 40 Askim
Telefon 0470-890 00 Mobil +46 70 578 72 32
karin.emilsson@sodra.com
Har jobbat i olika roller inom Södra koncernen sedan 1987. Hon har en gedigen bakgrund inom Södra och ett brett nätverk, är en strategisk ledare och har en personlighet som enligt vår bedömning blir ett bra tillskott till LNUs styrelse. Har tid för uppdraget och stöd från ledningen.


Marie Samuelsson, Vice President och Verkställande Direktör Tetra Pak Processing Systems AB
Född 1964
Flöjtvägen 28
224 68 Lund
Telefon +46 46 365338 Mobil +46 733 36 53 38
marie.samuelsson@tetrapak.com
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik, har ett brett kontaktnät. Kan näringslivets utmaningar och akademiens möjligheter, internationell erfarenhet, har stöd från ledningen, tid och engagemang för uppdraget.

Magnus Andersson, vd och koncernchef för Orrefors Kosta Boda AB
Född 1966
Björkedalsgatan 5
426 69 Västra Frölunda
Magnus.andersson@okb.se
Civilekonom med erfarenhet kring design- och varumärkesfrågor i en internationell miljö. Van att leda förändringsarbete, analysera, planera samt genomföra dylika projekt är värdefulla erfarenheter för styrelsearbete. Har tid för uppdraget och stöd från ledningen.

Förankring
Under den korta nomineringstiden har vi haft samtal med Universitetets rektor och ordförande, politiker och tjänstemän i de båda länen om lämpliga profiler.
Nomineringarna bygger på en bruttolista där de flesta namn rekommenderats av företrädare för näringsliv, akademi och politiken i Kalmar och Kronobergs Län.

Växjö 2013-03-04

Dennis Persson, studentrepresentant Linnéuniversitetet
Maria Khorsand, VD SP
Kristina Alsér, Landshövding Kronobergs Län och samordnare


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar