fredag 1 mars 2013

Glasrikeuppdraget - nyhetsbrev nummer 5Vill du läsa nyhetsbrevet i original? Gå in på http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/glasrikeuppdragetEfter de nationella aktörernas besök i Småland den 30 januari då de mötte både styrgrupp och arbetsgrupp har arbetet rullat igång ordentligt och har redan haft uppföljningsmöte med Tillväxtverket och SVID, som båda är intresserade av att sätta igång arbetet med glasrikeuppdraget.Strategiskt samtal om Glasrikeuppdraget
30 januari var det ett strategiskt samtal på residenset i Växjö för att diskutera arbetet i Glasrikeuppdraget. På plats var, förutom styr- och arbetsgrupp, även nationella aktörer för att samtala om regionens utveckling och hur de kan bistå i uppdraget. Det var även en workshop där varje deltagare fick bidra med tankar kring utmaningar, vad varje aktör kan bidra med och förslag om konkreta insatser. Tillväxtverket, som är tydligt utpekade att stötta oss i uppdraget kommer att besöka alla kommuner i glasrikeregionen under våren. SVID är intresserade av att arbeta med sommardesignkontor. Vinnova arbetar med den stora VinnVäxt-satsningen och stöttar oss i arbetet för att bli region för Smart Housing Småland. Visit Sweden ser på olika möjligheter att stärka besöksnäringen. Så det blev en dag med bra resultat.

Medel för kulturmiljöinsatser
Riksantikvarieämbetet har fördelat årets anslag för bidrag till kulturmiljövård. Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg har tillsammans beviljats särskilda medel för att bevara och utveckla kulturmiljön i Glasriket. Fördelat under tre år erhåller de båda länen totalt 1,8 miljoner. En kunskapssammanställning med behovsanalys inleder året som sedan förankras hos Glasrikets aktörer innan konkreta vård och informationsinsatser genomförs.

Smart Housing - Småland
Arbetet med att förbereda Småland för en ansökan om Vinnväxtmedel intensifieras. De workshops som ska lyfta fram visionen, idéer och input är i full gång. Ansökan ska vara inne den 6 maj och redan den 19 mars ska ett första utkast av ansökan vara färdig. Täta kontakter hålls mellan Vinnova och projektgruppen från SP och Glafo.

Styrgruppens möte
Styrgruppen för glasrikeuppdraget träffades den 18 februari. Vid mötet beslutades budgeten för 2013, bl.a. avsätter styrgruppen 500 000 kr till AB Glasriket för marknadsförings¬aktiviteter inför säsongen 2013. Detta gör att AB Glasriket kommer att kunna arbeta med film och med att visa upp riktigt glasblåseri på Sky City, Arlanda under en hel månad.

Tillväxtverket på besök
Tillväxtverket är den myndighet som utpekas särskilt i regeringsuppdraget för att stötta oss i vårt arbete. Internt arbetar nu en grupp med glasrikeuppdraget och Per-Olof Remmare besökte oss på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Bl.a. vill Tillväxtverket besöka alla fyra kommunerna på plats för att se och resonera om kommunernas specifika behov. En sådan kommuntur planeras till våren 2013. Då får kommunerna en möjlighet att lyfta sina egna viktigaste frågor och diskutera möjligheter med Tillväxtverket.

SVID och sommardesignkontor
SVID besökte oss på Länsstyrelsen i Kronobergs län den 25 februari och pratade då bl.a. om hur man skulle kunna lägga upp sommardesignkontor i glasrikeregionen. Meningen med sommardesignkontor är att elever från designutbildningar ska arbeta med företag i regionen och tillsammans med dem koncentrera sig på någon fråga som man vill utveckla. Det kan t.ex. vara produktutveckling eller destinationsutveckling.

Kalender

2/4
Möte med styrgruppen

8/4
Delrapport till regeringen

Mars - maj
Kommunbesök med Tillväxtverket under våren

1 kommentar:

 1. Hej Kristin!
  Jag har försökt nå dig via mail, men vet inte om de har kommit fram så gör en liten notis här! Mitt namn är Jennifer Berg och jag är skribent på tidningen Succé i Kronoberg, jag skulle jättegärna se dig som landshövding vara med på ett litet inslag med profiler från Kronoberg och svara på frågan "Vad skulle du helst vilja ha i ditt påskägg"?

  Kontakta mig på: redaktion@succeikronoberg.nu

  Vänliga hälsningar
  Jennifer Berg

  SvaraRadera