tisdag 5 juli 2011

Måndag i AlmedalenDet sjuder av debattlusta i Almedalen och de 1400 seminarierna spänner över i stort sett alla våra politikområden + naturligtvis även mycket annat. Här finns en flora av intressanta föredrag och hela Visby är en enda stor mötesplats för samhällsengagerade personer.


Min gårdag gick i barnens, kunskapens och innovationens tecken.
Tidig morgon intressant politikersamtal kring förutsättningar för innovation och entreprenörskap.


Polhem350 bjuder varje dag in fyra talare som ska prata om en hjärtefråga knuten till det Christopher Polhem stod för. Mitt bidrag handlade om lekens viktiga betydelse för att stimulera barnens inneboende nyfikenhet och kreativitet. Bara genom att ge barnen utrymme för fri lek där de utvecklar sin fantasi och påhittighet kan vi få fram morgondagens innovatörer och entreprenörer. En utmärkt arena för lek med allvar är Astrid Lindgrens Näs, som redan är en mötesplats för pedagoger och forskare med intresse för lekens betydelse.


Strålande lunchseminarie med Eskil Erlandsson som enträget och framgångsrikt lyfter fram Sverige som det nya matlandet. Kan inte låta bli att göra reklam för MAT2011 som går av stapeln i Växjö i mitten av september.


Vinnovas inspel till den nya forskningsproppen diskuterades vid tre olika seminarier och vid det sista var fokus små och medelstora företags hinder och utmaningar. Vinnovas rapport ”Innovationskraft för framtidens innovatörer-hur kan småföretagen höja sin konkurrenskraft?” diskuterades och förhoppningsvis kommer några av våra utspel att locka till fortsatt diskussion. Rapporten visar på en stor potential, företagen har både insikt och vilja att satsa på strategisk utveckling. Men hinder finns – bristen på nätverk, kompetens, kapital, tid var det som de flesta företag i rapporten var överens om. Frågan är om dagens strukturer och system verkligen är anpassat efter de mindre bolagen.


Särskilt kul var det att Oscar Lundin från Ung Omsorg deltog i debatten – en frisk fläkt och mycket tänkvärda debattinlägg.Almedalsveckan fortsätter, fler blogginlägg kommer.......däremellan korta rapoorter på FB.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar