fredag 1 juli 2011

Målinriktat kulturarbete för en modern och attraktiv myndighet
Idag pratar alla vision, innovation och värdegrund. Redan hösten 2007 startade vi på vår Länsstyrelse ett utvecklingsarbete med en genomtänkt strategi för ett mer öppet och mer innovativt klimat. Det arbetet pågår för fullt och efter tre års hårt arbete känner vi oss nu mogna att dela med oss av våra erfarenheter.

Alldeles ny från tryckeriet har vi glädjen att presentera ett litet inspirationsdokument som beskriver vilka vi är och vilka ambitioner vi har. Broschyren i sig gör ingen förändring men förhoppningsvis bidrar den till att sprida kunskap om hur man på ett innovativt och fokuserat sätt kan arbeta med utveckling och kulturfrågor. Du kan beställa eller hämta den lilla skriften påInga kommentarer:

Skicka en kommentar