torsdag 16 juni 2011

Lanseringen av regeringen strategi för en nollvision i brukandet av narkotika och dopningspreparat inledd i Kronoberg

Imponerad över det stora engagemanget kring Alkohol Narkotika Dopning och Tobaksfrågorna (ANDT) i länet.

Jag har precis inlett den regionala lanseringskonferensen för att förankra regeringens nationella strategi. Attraktionskraft bygger välfärd. I det ligger positiva folkhälsotal och samverkan kring ANDT-frågorna. Engagemanget är stort - över 100 personer från viktiga aktörer tar nu avstamp i detta viktiga arbete.

Samarbete och samverkan är framgångsfaktorer och Polisens, Regionförbundets, Landstingets och Länsstyrelsens enade front en förutsättning. Kommunernas engagemang som motor i det vardagliga arbetet kan inte överskattas. De har tillsammans med ideella krafter en nycklroll för att visioner och mål inte förblir goda viljeyttringar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar