tisdag 7 juni 2011

Larm till regeringen - den digitala klyftan mellan stad och landsbygd är ett hot för tillväxten

Länsstyrelsen i Kronobergs län har uppmärksammat regeringen om det akuta behovet av bredbandsfinansiering. Det har uppstått en stor digital klyfta i Sverige mellan stad och landsbygd när det gäller tillgång till snabbt bredband.

Larmet kommer från länsstyrelser och regioner som i en skrivelse till regeringen föreslår att staten ska skjuta till tre miljarder kronor i stöd till utbyggnad av fiber på landsbygden.

– Det behövs ett offentligt stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden eftersom den kommersiella marknadsaktörerna inte kan räkna hem investeringarna. Hälften av företagen och befolkningen i Sverige i tätbebyggda områden har tillgång till internet med minst 50 Mbps (Megabit per sekund). I glesbygden är den bara 6-8 procent, säger Bengt Larsson vid Länsstyrelsen i Örebro, som tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala leder projektet Länssamverkan Bredband.

Såväl EU som regeringen har satt strategiska mål när det gäller företagens och befolkningens tillgång till snabba bredband. Regeringens mål är att minst 90 procent av hushållen och företagen ska ha bredband på 100 Mbps före år 2020.

– I städer är detta mål helt realistiskt, men det finns en stor andel svenskar som bor eller driver företag på landet. I exempelvis en tredjedel av landets kommuner har i dag en landsbygd där bara en procent har tillgång till snabba bredband. Redan i dag har vi en digital klyfta mellan stad och land. Skjuts inte nya pengar till för fortsatt utbyggnaden har vi inte en chans att nå EU:s eller regeringens mål, säger Bengt Larsson.

Länssamverkan Bredband föreslår nu ett femårigt stödprogram fram till år 2016, med statligt bidrag till utbyggnad i de områden som marknadskrafterna inte kan få tillräckligt många kunder för att räkna hem sina investeringar och uppskattar att tre miljarder kronor behövs fram till år 2016. 600 miljoner kronor krävs för 2012 för att kunna igångsätta de projekt på landsbygden som i dag vilar i brist på finansiering.

– I Kronobergs län har vi ansökningar om 17 bredbandsprojekt, till en kostnad av nästan 47 miljoner kronor som inte kan starta för att det saknas medel. Dessutom vet vi att många inte har sökt eftersom de känner till att det inte finns några pengar, berättar Anders Meijer.

För ytterligare information och frågor kontaktaAnders Meijer, funktionsledare för Tillväxt och landsbygd, Länsstyrelsen i Kronobergs län, tfn 0470-864 15

Bengt Larsson, projektledare för Länssamverkan Bredband och bredbandssamordnare vid Länsstyrelsen i Örebro län, tfn 019-19 39 86,

Länssamverkan Bredband är ett samverkansprojekt mellan länen (16 länsstyrelser, Region Skåne, Västra Götalandsregionen samt regionerna Halland, Gotland och Kalmar) i frågor som rör statligt stöd till utbyggnad av IT-infrastruktur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar