måndag 28 april 2014

Vår roll är att bidra till utveckling


Hur vi i rollen som rättsgarant, kunskapsförmedlare och samhällsbyggare ska bli ännu bättre på att långsiktig främja boende, sysselsättning och tillväxt i hela länet är kärnan i det inriktningsdokument om "Landsbygdens utveckling" som länsledningen, med stöd från ledningsgruppen, tagit fram och som ska gälla de kommande åren.

Inriktningen Landsbygdens utveckling ska inte förväxlas med det vi till vardags benämner landsbygdsutveckling, som är starkt kopplat till Landsbygdsenheten o Landsbygdsprogrammet. Med inriktningen vill sätta fokus på utmaningar som landsbygden och de små kommunerna står inför och genom medvetna insatser och initiativ skapa bättre förutsättningar för livskraft i hela länet. 

stort sett alla möten jag ledde eller deltog i förra veckan kan hänföras till vår inriktning och till den regionala utvecklingsstrategin. Turismminglet som lockade över 80 turistentreprenörer är ett exempel och var som vanligt uppskattat och kommer till hösten att få en uppföljare då vi tillsammans med Destination Småland påbörjar en process för att paketera och marknadsföra upplevelser från olika delar av Småland. Andra exempel är de strategiska samtalen som planeras till hösten "ungdomar och landsbygden" och BeG-projektet som har målet att få fler invandrare att välja landsbygden som boendeort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar