måndag 17 december 2012

Utredaren Mats Sjöstrand vill se en stark och tydlig regional myndighet!


Idag tog civilminister Stefan Attefall emot slutbetänkandet "Statens regionala förvaltning" av utredaren Mats Sjöstrand. Betänkandet föreslår en reform där de 21 länsstyrelserna ska bli elva.

Vid presskonferensen på Rosenbad i Stockholm var utredaren Mats Sjöstrand bestämd när han uttalade sig om hur han ser på länsstyrelsens framtida roll och det är så mycket mer än en ny kartbild.

– En stark och tydlig regional myndighet är det vi vill ha. Det är därför vi lägger de här förslagen.

Stefan Attefall kommenterade att regeringen noggrant kommer analysera och diskutera hur man ska gå vidare med utredningen.

– Det är viktigt att understryka, som också undersökningen gör, att vi behöver en länsstyrelseorganisation med närhet till medborgare och företag, sa Stefan Attefall.

I Kronobergs län följdes presskonferensen av medarbetarna på Länsstyrelsen. Nu ska Mats Sjöstrands utredning på över 400 sidor landa i organisationen men redan märks det reaktioner, som överlag är positiva.

– Jag är försiktigt positiv till förslaget, säger landshövding Kristina Alsér.

Efter år av avlövning och ifrågasättande av Länsstyrelsernas framtid känns det bra med en utredning som både gått på djupet och som ser till helheten. Länsstyrelserna behövs och en reformering är nödvändig, nuvarande otydliga uppdrag och komplexa finansiering är i längden inte hållbar. Men mycket arbete återstår och jag är inte övertygad att alla delar i utredningen är möjliga att sjösätta 1 januari 2015.

Överlämnandet, utredningen och en mer ingående beskrivning av de förändringar som föreslås finns på Regeringens webbplats, där också den filmade presentationen finns att se. Gå in på www.regeringen.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar