måndag 3 december 2012

Klipp från Förenkladagen på Näringsdepartementet

Läs om Förenkladagen på regeringens hemsida eller kortversionen (urklippt från regeringens sida) här;

Fjärde året för Förenklingsdagen!
Den 30 november anordnade Näringsdepartementet för fjärde gången Förenklingsdagen. Det var en dag för kunskap och inspiration för alla som arbetar med att förenkla för företagen.
Statssekreterare Marita Ljung deltog under förmiddagen och talade bland annat om att perspektivet för förenklingsarbetet har ett bredare perspektiv än enbart regelfrågorna. Det handlar i hög grad även om vikten av bemötande.
- När vi arbetar med bemötande handlar det om tillgänglighet, öppenhet, enkelhet och snabbhet, sade Marita Ljung.
Efter lunch deltog näringsminister Annie Lööf. Hon talade bland annat om regeringens arbete med förenklingsfrågor
- Jag vill se en märkbar positiv förändring i företagarens vardag. Då handlar det inte bara om att förenkla själva reglerna vilket måste vara ett ständigt pågående arbete, sade Annie Lööf.
Utgångspunkter är att fokusera på mindre krångel, enklare administration och ökad lönsamhet för företagen. Regeringen har därför valt ut fem fokusområden för förenklingsarbetet:
1.Företagens kostnader ska minska
2.Det ska vara lätt att lämna uppgifter om företaget

3.Enklare kontakter med kommun och länsstyrelse

4.Förslag på minskat krångel ska följas upp

5.Konsekvenser av förslag ska utredas
Mer om dessa fokusområden och om de mål som regeringen har satt upp kan du läsa om i broschyren "En enklare vardag för dig som är företagare".
Deltagarna fick under dagen delta i olika workshops som leddes av aktörer inom förenklingsarbetet:
Företagens vardag - Dialog med företagen

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Näringslivets Regelnämnd och Tillväxtverket
Implementering av EU direktiv

Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet, Miljödepartementet och Näringsdepartementet
Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Bolagsverket och Tullverket
Vad kännetecknar en bra konsekvensutredning

Regelrådet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar