onsdag 11 januari 2012

Aldrig förr har regelförenkling, bemötande och attityd till företagandet stått så högt upp på mångas agendor som nu!

Det är många olika aktörer som idag har uppdrag att förenkla för företagen. Det är bra! Men det är inte alldeles enkelt att hålla isär vem som gör vad och hur insatserna faktiskt påverkar företagens vardag på ett positivt sätt. Och det kanske inte är viktigt, men det är viktigt att vi gör rätt prioriteringar och att det inte blir glapp eller för många överlapp.

Ett led i att minska glapp i systemet och öka samarbetet mellan de som har fått förenklingsuppdrag av regeringen är den workshop vi bjudit in till den 7 - 8 februari. Då samlas de myndighetschefer som fått regeringens uppdrag att arbeta med förenkling för företagen på Residenset i Växjö. Vi ska inte i första hand identifiera och arbeta med krångliga regler utan fokusera på tillämpning, attityd och bemötande. En spännande resa där företagens inspel är oerhört viktigt.

Förutom uppdrag till olika myndigheter om förenkling har regeringen tillsatt en fristående statlig kommitté som ska vara rådgivande i förhållande till regelgivaren, man granskar utformningen av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för näringslivet. Läs mer om Regelrådet och deras uppdrag på
www.regelradet.se och följ gärna bloggen http://regelbloggen.nnr.se/.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar