fredag 20 januari 2012

Med tillväxtperspektiv blir integration en synergieffekt!

Vinst för alla blir utgångspunkten i det fortsatta arbetet att ta fram en integrationsmodell á la Kronoberg.
Att ta vara på den fantastiska samarbetsviljan som rådde under finanskrisen och att formulera en gemensam målbild var några av de förslag som de kreativa gruppdiskussionerna kom fram till. Under krisen visade många att det går att samarbeta trots geografiskt avstånd och olika uppdragsgivare. Då sattes de vi är till för i fokus och samma sak kom upp i går - att vända perspektivet från den egna organisationens uppdrag till kundens behov. Med en gemensam målbild finns ingen plats för principer och prestige.

Gårdagens strategiska samtal mellan länets alla aktörer kryddades med fantastiska inspel från goda exempel. Nu ska allt material sammanställas och initiativtagarna Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Regionförbundet träffas åter inom kort för att diskutera nästa steg. Det kortsiktiga målet är att visa på några nya samarbeten och resultat av det strategiska samtalet under "Innovationshelg 2012" som planeras till oktober.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar