torsdag 26 januari 2012

Förenkla eller försvåra för företagen?

Biogasanläggning = miljöfarlig verksamhet! - Hur går det ihop? Frågar Dan Waldemarsson som utvinner biogas ur koskit och geléråttor!Under eftermiddagens inspirationsföredrag om "Energi ur jord och skog" visar han många exempel på regler och hantering som försvårar företagens vardag. Inte minst med motsägelsefull hantering på länsstyrelsen, orimliga kostnader och så förstås alldeles för långa handläggningstider. Många inspel att ta med i det fortsatta arbetet att förenkla för företagen, inte minst med tanke på hur viktig roll näringslivet och landsbygdsföretagare spelar i energiomställningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar