onsdag 25 januari 2012

Industriforskningsinstritutens roll, folkhälsopolicy, regionalt arbete och besök av tekniklärare - en vanligt dag!

Fullspäckad gårdag med samtal om regionens utveckling, industriforskningsinstitutens roll för småföretag, konkreta aktiviteter för samarbete skola/näringsliv och sist men inte minst – Landstingets, Regionförbundets och Länsstyrelsens arbete med att arbeta fram en länsgemensam folkhälsopolicy.

Som vanligt bra genomgång med Regionförbundet om hur vi bäst använder våra respektive resurser och vilka roller vi har i olika ”lika” uppdrag. Angeläget nu att ta resultaten från förra veckans strategiska samtal kring integration vidare.

Jämställdhet, integration, Kinasatsning, bredband på landsbygden, förnybar energi och hur OECD-rapporten ska implementeras i alla delar av länet var andra punkter på dagordningen.

Industriforksningsinstitutens framtida roll
Intressant telefonintervju om RISE, och industriforskningsinstitutens viktiga roll som bro mellan näringslivet, de små företagen, och akademien.  Med egen och mycket positiv erfarenhet av samarbete med bla IVL och IVF var det inte svårt att svara på intervjuarens frågor om min syn på industriforskningsinstitutens för tillämpad forskning.
Matena, ett spännande samarbetsprojekt skola/näringsliv med fokus på matte, teknik, natur. Lärarna tilldelas ”egna” företag för samarbete och där eleverna får verkliga uppgifter att lösa av företagen.


Entusiastiska lärare berättar om positiva studiebesök på företagen - Willo Maskin, Emballator, Volvo i Braås

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar