tisdag 24 januari 2012

Hemmavecka med fullt drag

Borta bra men hemma bäst
Glad att jag ännu en vecka kommer att befinna mig på hemmaplan. En vecka fylld av internt arbete, beslut, remisser och planering. Hela hemmaveckor är lätträknade men efterlängtade. Då hinner jag jobba undan pappershögar och framförallt träffa medarbetare – inte bara i alla hast utan lite mer planerat.

Igår intressant samtal med Linnéuniversitetet om deras viktiga roll som motor i regionen och hur vi kan få näringslivet på landsbygden och akademin att nå varandra, tips?

Idag möte och avstämning med Regionförbundets ledning - hur gör våra respektive insatser mest nytta? - är den ständigt återkommande frågan på vår dagordning.

Telefonintervjuas om RISE, nätverket för de flesta av Sveriges indistriforskningsinstitut, och deras betydelse som bro mellan näringslivet, de små företagen, och akademin.

Styrgruppen för en länsgemensam folhälsopolicy träffas på eftermiddagen och dessförinnan tar jag emot MAtema som bla vill veta mer om den moderna Länsstyrelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar