tisdag 17 januari 2012

Samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av landsbygdsbutiker

Samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av landsbygdsbutiker

En god tillgång till kommersiell och offentlig service är en förut¬sättning för tillväxt och välfärd i hela Sverige. Utvecklingen av tillgång till service i landets gles- och landsbygder har varit negativ under en längre tid. Därför har allt fler medbor¬gare och företag i dessa områden långt till närmaste butik. Denna studie visar hur samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av den sista dagligvarubutiken på en ort kan beräknas via enkätundersökningar. Syftet är att resul¬taten och tillhörande kalkylblad ska vara till praktisk hjälp för kommuner och regionala aktörer inför beslut om åtgärder för serviceförsörjning i gles- och landsbygder

Ladda ner rapporten från www.tillvaxtverket.se
Publikationsnummer: Rapport 0116

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar