onsdag 4 januari 2012

Dagens ledare i Smålandsposten - Lammhult det nya Gnosjö

Lammhult - det nya Gnosjö
LEDARE i dag

I dag äger Möbelriksdagen rum i Lammhult. Samtidigt invigs det nya tågstoppet längs Södra Stambanan. Lammhultsborna får nya möjligheter till pendling när tåg inte längre passerar samhället i nordlig eller sydlig riktning.
Lammhult har många gånger liknats vid den mer kända symbolen för småföretagande och entreprenörskap, Gnosjö kommun. Lammhult är något så ovanligt som en del av Småorts-Sverige som har en inpendling och ett växande kvalificerat näringsliv. Det omöjliga har blivit möjligt. Trots avstånd till universitet och storstad. Trots tämligen bristfälliga kommunikationer, vem har inte förfasats över den otäcka vägsträckningen mellan Lammhult och Vrigstad? Och tillväxten skapas i det som tidigare föraktfullt kallades den gamla ekonomin, i industri. I Gnosjöregionen är det tråd och plast, i Lammhult bland annat möbel och handel. Det finns likheter men också skillnader mellan de båda småländska företagarmetropolerna. Professorn Bengt Johannisson vid Linnéuniversitetet har i sin forskning understrukit de sociala nätverkens betydelse för Möbelrikets framväxt. Affärer bygger på förtroende och social tillit.
Till bilden hör att nya företag ses som komplterande aktörer, inte som konkurrenter som äter upp någon gemensam kaka. Att ett isländskt företag nyligen etablerat sig i Lammhult ter sig som ett tidens tecken, inte minst i en tid då efter den isländska bankkraschens landets företag har svårt att expandera utomlands.
En historisk aspekt förtjänar också att lyftas fram: Frikyrkans betydelse för Gnosjöregionens framgångar är ett beforskat kapitel. Många har i sociologen Max Webers anda sett protestantismens kallelsetanke, moral och dygder som centrala faktorer bakom tillväxtundret. Anden och företagsandan tycks vara intimt sammankopplade. I Lammhult ligger också frikyrkans bönehus symptomatiskt nog blott ett stenkast från möbelvaruhusen.
Nya tider föder nya utmaningar. I stora delar av Kronoberg (och Sverige i övrigt) är Folkets-Hus rörelsen i djup kris. Inte i Lammhult där föreningen som kulturinstitution varit nyskapande genom satsningen på internationella operasändningar. Om den gamla tidens arbetarrörelse, övriga folkrörelser och ett entreprenörsdrivet näringsliv historiskt hade svårt att gå takt, gifts kulturerna nu samman när ett Formens hus uppstår ur eldens aska. Formens och folkets hus blir symboler för 2010-talets lokala partnerskap och sammanhållning.
Och Möbelriksdagen utvecklas och förnyas med ämnen och diskussioner som möjligen kan tyckas ligga tämligen långt borta från det som vardagligdags diskuteras inom näringen. Men så skapas också nya mötesplatser och debattforum. För en dag blir Lammhult inte bara ett möbelcentrum, utan också centrum för samhällsfrågor. Och det är välkommet. Perspektiven från entreprenörer, småföretag och från designer och möbelföretag samt från ett expansivt Småorts-Sverige behöver lyftas fram mer än en dag om året.

www.smp.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar