onsdag 4 januari 2012

Integration à la Kronoberg - Diana Unander på Regionförbundet gästbloggar

Favorit i repris - Länsstyrelsen i Kronobergs län bjuder i samverkan med Regionförbundet södra Småland och Arbetsförmedlingen åter in Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist som huvudtalare för ett strategiskt samtal. Denna gång är det integrationsfrågan som står i fokus. Utgångspunkten är det som lyfts fram i OECD-rapporten; För att Kronoberg ska vara konkurrenskraftigt i framtiden, måste vi bli bättre på att tillvarata den potential som finns i form av människor med olika bakgrund.

Att prata om integration av nya svenskar är vi bra på i Sverige. Samtalen förs på många håll och på flera plan såväl lokalt, regionalt som centralt. Men hur får vi allt detta prat att bli på riktigt?

Att på kronobergskt vis skapa en modell som på riktigt leder till integration är huvudsyftet med det strategiska samtalet den 19 januari. Deltagarna får möjlighet att inspireras av Angeles Bermudez-Svankvist men också av goda exempel från vårt eget län och från andra delar av Sverige.

Antalet platser är begränsat, inbjudan har gått ut till en begränsad grupp, men vill du veta mer om det strategiska samtalet eller rent av delta så hör av dig till Maria Nilsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län på maria.v.nilsson@lansstyrelsen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar