fredag 22 oktober 2010

Ensamkommande barn

Länsstyrelsens uppdrag spänner över många olika politikområden. Förutom sakfrågor ska Länsstyrelsen också samordna resurser och samverka med andra myndigheter.

Läget i landet för asylsökande ensamkommande barn är fortsatt akut. Migrationsverket har fram till 31/12-2010 ansvar att teckna avtal med mottagande kommun, därefter övergår det ansvaret enligt förslag till Länsstyreslen. I gårdagens ekoinslag flaggade Migrationsverket för den fortsatt akuta situationen med lång kön av asylsökande flyktingbarn och brist på platser i landets kommuner. I Kronobergs län är kommuner, myndigheter och organisationer mycket aktiva i arbetet med att underlätta mottagandet av ensamkommande barn. Under året har vi genomfört strategiska samtal med ensamkommande barn som huvudämne och i kommundialogerna har frågan varit central.

Kronobergs län ligger väl till, fem kommuner har avtal och de övriga tre kommer troligen att teckna avtal innan året är slut. Vi har, som jag bedömer det i dagsläget, en god beredskap och frågan har en fortsatt hög status på vår gemensamma agenda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar