torsdag 7 oktober 2010

Miljövårdsdirektören gästbloggar från Shanghai

Första skarpa dagen i Shanghai började som sig bör med Shanghai World EXpo 2010 där vi lotsades över ett gigantiskt område till den svenska paviljongen. Jag och Gunilla deltog i det inledande företagsseminariet "How to do business in China" sammanhållet på ett förtjänstfullt sätt av Regionförbundet i Jönköping.

Svenska paviljongen

Fler olika småländska företag redovisade sina erfarenheter av att etablera sig i Kina och vad man bör tänka på. Det finns stora kulturskillnader och detta kräver hög medvetenhet. Det sammanfattades allra bäst av Swedbank Shanghais kinesiska platschef i ett antal ordspråk:

- Make friends first then make business - relationer är viktiga

- It´s not what You know that counts. It´s who You know. - vi värderar olika saker olika högt

- It´s not "big fish eat small fish" in China. It´s more like "fast fish eat slow fish" - viktigt kunna agera snabbt. Planering och fundering betalar sig dåligt. Viktigt att chefer/platschefer i Kina har mandat och beslutskraft.

- Var rädd om teknologiska hemligheter - undvik kopiering

- Var uppdaterad på lagar och regler. De ändras snabbt och ska vara implementerade på måndag. De tolkas också olika i olika regioner.

- Var beredd på att utländska företag behandlas strängare än kinesiska, bl.a. miljöarbetsrätt.

- Se till att Du får betalt. Var noga med avtalen.

En dag full av seminarier - det ena intressantare än det andra

Tony Clarke vid Svenska ambassaden ansvarar för miljöteknikfrågorna och bekräftade det mycket stora intresset för svensk miljöteknik. Jag återkommer med detaljer om detta. Staten har också nyligen ökat kraven på att lokal och regional förvaltning inte bara ska nå mål om BNP utan nu finns det också miljömål. Särskilt gäller detta energieffektivisering.

Kina förutspås en fortsatt hög BNP-tillväxt för närvarande ca 10,7 %. Detta sätter naturligtvis sina tydliga spår. Man räknar med att de årliga kostnaderna för miljöskulden motsvarar ca 3 % av denna tillväxt.

Nu är det dags för nytt seminarium om hur vi kan använda rymdteknologin för en hållbar utveckling.

Carl-Philip Jönsson
miljövårdsdirektör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar