tisdag 7 december 2010

Sista kapitlet är skrivet


Swentecs slutbetänkande är presenterat och överlämnat till uppdragsgivaren – Näringsminister Maud Olofsson och statssekreterare Daniel Johansson.

Uppdraget att föreslå en effektiv struktur för svensk miljöteknik är slutfört. Vi, som under de senaste åren arbetat med Swentec, håller nu tummarna att allt engagemang från rådet, kansliet och de flera hundra nyckelaktörer som medverkat i den breda processen får ett avtryck i 2011 års regleringsbrev.
Ett stort och varmt tack vill jag rikta till alla som bidragit till slutresultatet!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar