torsdag 16 december 2010

Dialog löste konflikt - nytt naturreservat vid Tagels gård

Med samtal och dialog kan man komma långt. Efter många års diskussioner kunde Länsstyrelsen på luciadagen ta det efterlängtade beslutet att Brotorpabäck ska skyddas som naturreservat. Marken ägs av privata markägare och den mer än tjugo år långa konflikten slutade med ett gott samförstånd hur den värdefulla naturen ska skyddas. Området kommer att bli tillgängligt för allmänheten och i framtiden kommer en strövstig att anläggas. Den forskning som bedrivs inom ett antal försöksytor kommer att, med vissa begränsningar, kunna slutföras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar