fredag 17 december 2010

Länsstyrelserna ska förenkla företagens vardag

Pressmeddelande

Länsstyrelsen i Kronoberg lämnar idag förslag till regeringen om åtgärder för att främja myndighetens arbete med att förenkla vardagen för landets företag. Det handlar bland annat om att kartlägga företagens problem med myndigheter, översyn av myndigheternas regler och arbetssätt samt insatser för att öka förståelsen för företagandets betydelse.

Länsstyrelsen fick den 27 maj 2010 regeringens uppdrag att i samverkan med övriga länsstyrelser redovisa hur våra myndigheter kan arbeta med att förenkla för företag.
– Vårt uppdrag har varit att hitta metoder och system i vårt arbete som gör vardagen enklare för de vi är till för. Det är viktigt att vi i alla frågor har brukarens perspektiv för ögonen, samtidigt som vi strävar efter en enhetlig och rättssäker tillämpning, säger Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län.

Utvecklingen inom tillväxt, sysselsättning och välfärd i Sverige sker idag alltmer i små och medelstora företag. Länsstyrelserna måste därför möta denna förändring.
– Länsstyrelserna har goda möjligheter att utveckla sin verksamhet för att uppnå en märkbar förenkling i vardagen för de företagare och andra som kommer i kontakt med länsstyrelsen. Krångliga lagar och regler måste göras begripliga, säger Lena Stjernqvist, chefsjurist på Länsstyrelsen i Kronoberg.

I rapporten föreslås att regeringen ger en av länsstyrelserna i uppdrag att samordna arbetet med att förenkla för företag. Uppgifterna för denna länsstyrelse blir bland annat att fånga upp och kanalisera onödigt krångliga regler till den myndighet som har möjlighet att förändra reglerna. Förslaget är att Tillväxtverket ska få i uppdrag att stödja länsstyrelserna i detta arbete och då särskilt den samordnande länsstyrelsen.

Hela rapporten hittar du på vår hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar