onsdag 24 augusti 2011

Länsstyrelsens och Regionförbundets Kinasamarbete växlas upp

I juni 2011 beslutade regionstyrelsen för Södra Småland att fortsätta Kinasatsningen under tre år. Det övergripande målet är att bidra till regionens tillväxt . Genom målmedvetet arbete ska affärsmöjligheter skapas för länets företag både i Kina och på hemmaplan, samtidigt som kinesiska investeringar och etableringar attraheras till länet. Satsningen ska ytterligare fördjupa samarbetet med Suzhou, särskilt med avseende på affärsmöjligheter för Kronobergs näringsliv. Satsningen medfinansieras av Länsstyrelsen Kronoberg och Växjö kommun.

Projektledaren knyter kontakter mellan kinesiska och svenska företag, samt arbetar för att höja kunskapen om Kina i regionen.

Kina - en av världens största ekonomier
Kina är idag en av världens största ekonomier med hög tillväxt och Sveriges största handelspartner i Asien. De senaste åren har både svensk export till och import från Kina ökat. Även verksamheten på plats ökar - var fjärde dag startar ett nytt svenskt företag verksamhet i Kina. Efterfrågan på professionella tjänster är stor och lokal närvaro skapar nya möjligheter för att kunna möta ökad efterfrågan i hela Asien-regionen. Kina är också ett av de länder i världen, där officiella kontakter på politisk och myndighetsnivå spelar stor roll vid företags etableringar och affärer. Myndigheter är också stora investerare, inte minst i samhällsplanering och övriga allmännyttiga investeringar.

Hållbar region
Regionförbundet södra Småland deltog tillsammans med regionförbunden i Kalmar, Jönköping och Blekinge samt Länsstyrelsen och Växjö kommun vid Expo 2010 i Shanghai. Regionen profilerade sig gemensamt som en ”hållbar region”, med särskilt fokus på miljöteknik. Kinesiska städer och myndigheter var särskilt inbjudna till aktiviteter där Småland Blekinges kompetenser inom dessa områden lyftes fram. Totalt deltog cirka 300 kinesiska besökare. Dessutom arrangerades en företagsresa, med drygt trettio svenska företag. I samband med Expo skrev regionen också under ett samarbetsavtal med staden Suzhou.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar