fredag 12 augusti 2011

När är en landshövding privat?

Ja, det är en fråga jag ställer mig efter veckans mediastorm. Förra hösten installerade min man och jag bergvärme i huset på den gemensamma gården. Vi tog in offerter från flera företag. Bolaget vi valde som leverantör blev vi mycket nöjda med och ställde som en av flera kunder upp som referens. Självklart utan ersättning, rabatt eller annan favör.

Efter medias uppmärksamhet inser jag att vår medverkan i referensfilmen kan uppfattas som att jag i min roll som landshövding stödjer ett enskilt företag.

Jag är glad att regeringen är nöjd med min hantering av frågan och har uttalat sitt fulla förtroende för mig som landshövding och anser att frågan är utagerad.

Regering har i sin utnämningspolitik valt att välja chefer både från den politiska sfären och från näringslivet. Därmed ser också förutsättningarna olika ut där en tydligare rollbeskrivning skulle underlätta och jag välkomnar en öppen diskussion om tjänstemäns privata åtaganden och var gränsen går mellan den privata och den offentliga rollen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar