tisdag 16 augusti 2011

Möte med infrastrukturministern ska sätta södra Småland på kartan

Idag besöker infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd länet. Efter besök i Älmhult och IKEA går färden vidare till Växjö Kommun. Dagen avslutas med en arbetsmiddag på Residenset med representanter från både näringsliv och det offentliga.

Syftet med dagen är att ge infrastrukturministern en bild av vår dynamiska region - utmaningar och möjligheter och inte minst de olika infrastrukturbehov som finns i regionen knutna bland annat till IKEA, både ur ett godstrafikperspektiv samt ett pendlarperspektiv.

Det är IKEA AB:s VD Thomas Carlzon som bjudit in ministern för att belysa behovet av en fungerande infrastruktur på Södra stambanan. Värd för besöket är landshövding Kristina Alsér.

IKEA i Älmhult har idag omkring 4000 anställda, varav 1900 pendlare som är beroende av järnvägen samt vägarna runt Älmhult. Då företaget planerar att satsa ännu mer i staden i framtiden krävs att infrastrukturen fungerar till 100 procent, vilket inte är fallet idag. Detta vill Thomas Carlzon, VD för IKEA AB göra infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd uppmärksam på.

– Det är inte enbart storstäderna som har problem, även vi berörs. Vi måste sätta Älmhult, IKEA och södra Småland på kartan för beslutsfattarna, menar Carlzon.

IKEA fraktar mycket gods till och från IKEA-lagret i Älmhult. Då IKEA jobbar långsiktigt med att minska miljöbelastningen är ambitionen är att transportera så mycket som möjligt med tåg, men på grund av kapacitetsproblem är detta inte möjligt i dagsläget. Järnvägen måste byggas ut.

– Vi vill att staten snarast bygger ut sydostlänken, så att godstrafiken kan gå via Karlshamn och att vi därmed kan köra fler persontåg på Södra stambanan, fortsätter Carlzon.

Dessutom vill IKEA att det byggs dubbla spår från Alvesta till Växjö samt att det byggs fyra spår ett antal kilometer söderut från Alvesta respektive Hässleholm samt från Lund. På så sätt kommer många problem som finns på stambanan idag att lösas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar