fredag 26 augusti 2011

Nytt förtroendefullt och spännande uppdrag - Regeringen tillsätter forskningsberedning

Pressmeddelande26 augusti 2011
Utbildningsdepartementet

Regeringen har utsett en ny forskningsberedning. Forskningsberedningen är ett rådgivande organ till regeringen i forskningsfrågor och består av företrädare från olika delar av forskarvärlden och näringslivet. - Sverige ska vara en världsledande forskningsnation. Forskningsberedningen är en plats där företrädare för universitet, forskare och näringslivet möter regeringen och diskuterar hur vi bäst kan stå starka i den globala konkurrensen, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Forskningsberedningens diskussioner kommer att fokuseras kring den forskningsproposition regeringen ska lägga hösten 2012.Beredningen består av:

Ordförande Jan Björklund, utbildningsminister och vice statsminister
Lars-Eric Aaro, verkställande direktör LKAB
Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län
Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova
Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet och professor i fysik
Charles Edquist, professor i innovation vid Lunds universitet
Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet och professor i neurokemi
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ordförande Stiftelsen för strategisk forskning
Anders Hallberg, rektor Uppsala universitet, professor i läkemedelskemi
Martin Ingvar, dekanus för forskning vid Karolinska institutet och professor i integrativ medicin
Leif Johansson, koncernchef för Volvo 1997-2011, styrelseordförande Ericsson
Mille Millnert, generaldirektör för Vetenskapsrådet och professor i reglerteknik
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
Göran Sandberg, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och professor i växtfysiologi
Lisa Sennerby Forsse, rektor Sveriges Lantbruksuniversitet och adjungerad professor i lövträdsodling
Marcus Storch, ordförande Nobelstiftelsen, fd. VD AGA
Maria Strömme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet
Lena Treschow Torell, preses Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien och professor i fysik
Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Karolinska institutet och professor i fysiologi
Marcus Wallenberg, styrelseordförande SEB, SAAB AB och Electrolux AB
Moira von Wright, rektor Södertörns högskola och professor i pedagogik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar