söndag 21 augusti 2011

Innovation för Tillväxt, Länets attraktionskraft, Integration, Kvinnors företagande och krisberedskap är axplock från veckans aktiviteter

Nu går högsommar över i sensommar och det skira gröna har förbytts till mustiga färger och mogna frukter. En härlig tid och jag hade tänkt hinna med en tur till lingon- och kantarellskogen i helgen, men hällande regn och nerpackning av halva huset på landet har sysselsatt både mig och maken. Om två månader hoppas vi kunna packa upp allt igen och flytta tillbaka till det nyrenoverade huset.

Om förra veckan mest handlade om Länsstyrelsens uppdrag och interna utveckling med anställningsintervjuer, beredningsmöte inför den nya älgförvaltningen och ett första möte för att forma det nationella uppdraget ”Förenkla för företagen", är den kommande veckan inriktad på aktiviteter som främjar länets och, för all del, även landets utveckling.

Innovation och entreprenörskap
På måndag är det slutseminarium med styrgruppen för IVA-projektet Innovation för Tillväxt. Samma dag fortsätter vi planerandet av H.M. Konungens besök i länet den 6 och 7 oktober, som enligt önskan ska ha fokus på innovation och entreprenörskap.

Kvinnors företagande, integration, länets attraktionskraft och bredband
På tisdag träffas Almi, Regionförbundet och Länsstyrelsens ledningar för att diskutera hur vi på bästa sätt använder tilldelade nationella medel för att öka antalet kvinnor som driver företag. Senare på eftermiddagen åker jag på studiebesök till MKEF (Mång-Kulturell-Ekonomisk-Förening) för att lära mer om integration i praktiken.

Onsdagen inleds med höstens första råd för krisberedskap och därefter samlas en grupp för att prata om kompetensfrågor och länets attraktionskraft. Innan dagen är slut tar vi, ledningen för Regionförbundet och Länsstyrelsen, upp trådarna från vårens arbete med bredband till landsbygden.

Erfarenhetsutbyte mellan myndighetschefer för en mer effektiv statlig förvaltning
Torsdag och fredag är det dags för höstens chefsmöte och gd-nätverk – i ”min” grupp ingår bland annat Arbetsgivarverkets generaldirektör Göran Ekström, Helena Lindberg som är generaldirektör för MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), Gunnars Larsson, generaldirektör på Konkurrensverket och Åsa Fredriksson, ESF-rådet. Det är regeringskansliet som arrangerar dessa chefsmöten och syftet är att dela erfarenheter. Säkert kommer vi att diskutera Stefan Attefalls nya råd för en effektivare statlig förvaltning men också gå varvet runt för att informera vad som händer inom de olika myndigheterna och hur vi främjar utveckling och tillväxt.

Helgen blir kort, redan tidig söndag morgon flyger jag till Kiruna för årets Landshövdingeseminarium.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar