torsdag 18 augusti 2011

Läs om vargen Kynna, skelettfynd och mycket mer i månadens nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Kronoberg


Lägesuppdatering om Kynna
Under snart två månader har en ettårig vargtik uppehållit sig i länet. Med stor sannolikhet har hon bildat revir här. Vargen går under namnet Kynna och tillhör den norska stammen. På sin vandring hit har Kynna tillryggalagt totalt 75 mil. För ett par veckor sedan angrep hon en fårbesättning, det första varg­angreppet på tamboskap i länet på två år. Klicka på länken för att läsa hela artikeln med information om bland annat förebyggande åtgärder och ersättningsmöjligheter för den djurägare som drabbats av att rovdjur angripit tamboskap.

15 nya arbetstillfällen när Länsstyrelsen växlar upp
Det blir av allt att döma Länsstyrelsen i Kronoberg som får uppdraget att leda en gemensam telefonväxel för länsstyrelserna. Uppbyggnaden av telefoniorganisationen kommer att påbörjas under 2012 och förväntas på sikt ge upphov till 15 nya arbetstillfällen. Planeringen av den nya organisationen är i full gång, dock återstår ytterligare några frågor att lösa innan avtal kan skrivas med respektive län.Sedan tidigare ansvarar Länsstyrelsen i Kronoberg för utbetalning av landets 6 200 länsstyrelseanställdas löner. Mer information om telefoniuppdraget hittar du här.

Sex skelett blev. ja, hur många?
De skelettfynd som gjordes i Hamneda under påskhelgen härrör sannolikt från Sunnebo härads avrättningsplats. Det rörde sig till en början om två gravar med skelett, som efter analys daterats till 1300- och 1400-talet. En georadar-undersökning kring begrav­ningsplatsen visar dock att det kan dölja sig ytterligare fem till åtta gravar under marken.Läs mer om skeletten.

Hur svårt kan det vara?
I januari förra året fick länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att i samverkan arbeta fram förslag på hur myndigheter kan förenkla företagens vardag. I den rapport som lämnades till regeringen i december föreslogs att en länsstyrelse skulle få det samordnande ansvaret för arbetet. Regeringen har nu lagt detta samordningsansvar på Länsstyrelsen i Kronobergs län.Genom att kartlägga och se över företagens problem med myndigheter hoppas man få till en positiv förändring för dessa. Tid kan då frigöras till nya idéer, utveckling och tillväxt. - I det här uppdraget kommer vi att samordna alla länsstyrelsers insatser och skapa mervärde, säger landshövding Kristina Alsér. Projektstart beräknas till slutet av augusti och uppdraget ska slutredovisas i mars 2015. Läs mer om förenklingsuppdraget.

Nyanlända i Småland - dialog om etablering av nyanlända
Länsstyrelserna i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län välkomnar dig till en dialog om nyanlända i Småland. I första hand vänder sig inbjudan till beslutsfattare, tjänstemän och praktiker hos kommuner, myndigheter, landsting, organisationer, lotsföretag med flera parter som verkar i de tre småländska länen. Anmäl dig senast den 25 augusti.Tid: Torsdagen den 29 september 2011 kl. 9.00 - 16.00 Plats: Utvandrarnas Hus i Växjö Läs mer om dialog om nyanlända och anmäl dig här.

http://www.lansstyrelsen.se/KRONOBERG/SV/OM-LANSSTYRELSEN/PRESSRUM/NYHETSBREV/Pages/default.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar