torsdag 1 september 2011

Norrbottningarna är duktiga på att ta tillvara på sina naturtillgångar - is, malm och rymden

Tillbaka i länet efter intressanta och givande dagar i Norrbotten.

Är imponerad över den positiva framtidstron, över samarbetet mellan basnäringen och kulturen, mellan rymdindustrin och turismen.

Vi har en del att lära av utmaningarna som strukturomvandlingen innebär för både Kiruna, Pajala och Malmberget. Utan ett tätt samarbete mellan offentliga aktörer och näringslivet kommer man inte att klara utmaningar som kompetensförsörjning och ökad inflyttning (eller stoppad utflyttning).

Resan upp i norr bekräftar att vi i vårt län är på riktigt god väg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar