söndag 4 september 2011

Trädgårdsvurmeri på Tagel lockade många

Tagels Gård är en av länets större gårdar och en av de allra äldsta, gården finns omnämnd redan på 1300-talet. Sedan 1959 drivs gården av Rappe von Schmiterlöwska Stiftelsen, med landshövdingen i Kronobergs län som ordförande. Ändamålet för stiftelsen är forskning knuten till Tagel.

Forskningen har bland annat gällt skogslandskapet, skogsbrukets påverkan på bär och svamp, stubbrytning och trädslagsförsök på åkermark.

Den stora parken låg Tagels tidigare ägare varmt om hjärtat och är också en viktig del i stiftelsens arbete. För ett par år sedan fick landskapsarkitekt Maria Brink i uppdrag att ta fram en trädgårdshistorisk beskrivning av parken och ta fram idéer om hur parken kan utvecklas.
Renoveringen har påbörjats, nya frukt- och parkträd har planterats, en pergola har byggts och den gamla siktgatan mot Rymmen från Kullarna öster om herrgården håller på att återställas. Även familjegraven vid Mistelås kyrka har rustats upp.

I lördags var det dags att visa upp trädgården för alla intresserade och de guidade turerna leddes av landskapsarkitekt Maria Brink.

"Fröken på Tagel", gårdens sista ägare, ville inte att gården skulle vara ett museum. Hon ville att man skulle känna sig som en spontanbesökare med känslan av att fröken var ute på ett ärende och snart tillbaka, en känsla som lätt infinner sig när man besöker gården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar