onsdag 21 september 2011

Det händer mycket i länet - läs månadens nyhetsbrev från Länsstyrelsen

MAT2011 blev en stor succé med välbesökta seminarier, en vildsvinsresa, en lantgård mitt i staden, en riksfinal för unga eko-kockar och en helt fantastisk matmarknad. Det var fullt fokus på maten – från produktionen på åkrar och i ladugårdar hela vägen till våra magar. MAT2011 har visat på de stora möjligheter som lokalt producerad mat har, och kan få, för en levande landsbygd, det öppna landskapet, tillväxt, turism, folkhälsa, restaurangnäringen och det offentliga köket. MAT2011 är ett viktigt led i att förverkliga regeringens vision om matlandet Sverige. Läs mer om Regeringens satsning på "Sverige - det nya matlandet".

Förenkla på riktigt!
Som vi informerade om i förra nyhetsbrevet har Länsstyrelsen i Kronobergs län fått uppdraget att samordna länsstyrelsernas arbete med att förenkla för företagen. Uppdraget har fått arbetsnamnet: "Förenkla på riktigt! - Länsstyrelserna i samverkan". Hur arbetet fortskrider följer du på den nystartade bloggen.

Kulturmiljön digitaliseras
Under 2011 har ett omfattande projekt med syfte att framför allt digitalisera, men även att revidera, länets kulturmiljöprogram sjösatts. Målsättningen är att göra programmet så användarvänligt som möjligt för både kommunala planerare, länets invånare och andra intresserade. Läs mer om digitaliserings- och revideringsarbetet.

Felaktiga gårdsstöd krävs tillbaka
Som ett resultat av Jordbruksverkets inventeringar har under september ett landsomfattande återkravsarbete av felaktiga gårdsstöd påbörjats. Det är Länsstyrelsens uppdrag att genomföra återkraven, som i första etappen innebär att 400 brukare krävs på sammanlagt två miljoner kronor. Läs mer om återkraven.

Invigning av naturreservatet Luberydsmossen
Naturreservatet Luberydsmossen med sina 290 hektar av myrar, skogar och betesmarker invigdes 18 september av Jordbruksminister Eskil Erlandsson. Det gavs guidade turer längs med Torpaåns skog och myr för ett 50 tal personer som deltog under dagen. Läs mer om invigningen av Luberydsmosse här.

Invigning Helgö
Det tätortsnära naturreservatet Helgö i Växjö kommun invigdes den 28 augusti av Länsrådet Lennart Johansson. 130 personer deltog under guidade turer där det berättades om den typiska bokskogen, fornlämningarna från bronsåldern, gamla tallar och olika arter av mossor och lavar. Läs mer om invigningen av Helgö naturreservat här.

Det blev en fiskefest
Se bilder och reportage från Fiskets dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar