måndag 26 september 2011

Gästbloggare gör sin röst hörd - dagsfärsk rapport från Suzhou, Kina

Länsstyrelsen och Sustainable Småland var idag inbjudna till ett möte med Suzhous vattenbyrå.

Från Länsstyrelsen deltog Lennart Johansson, Malin Bendz-Hellgren och undertecknad. Syftet med mötet var att fördjupa kunskapen om vattenvårdsarbetet i våra respektive regioner för att längre fram kunna genomföra erfarenhetsutbyte med mer direkta resultat. Efter sedvanliga artighetsfraser berättade He Shao Ming (ställföreträdande chef för vattenbyrån) om Suzhous förutsättningar, utförda miljövårdsinsatser och planerade insatser inom nuvarande femårsplan. Sett i ljuset av att Suzhou har fördubblat sin folkmängd, från ca 5 till 10 miljoner mellan 2006 och 2011, imponeras man av att de under de senaste åren har lyckats förbättra vattenkvaliteten i den livsviktiga Taisjön. Taisjön är Kinas tredje största sjö, och den försörjer hela Suzhou med dricksvatten.

Vi berättade om hur vattenvårdsarbetet har bedrivits i Sverige, vår region, och särskilt i sjöarna kring Växjö. Vi har en framgångsrik historia att berätta med bland annat förbättrade avloppsreningsverk, muddringar, utfiskning, förbättrad dagvattenhantering, konstgjord tillförsel av renare vatten och hög kunskap om miljöskyddsteknik och ekologi.

Mötet kom mest att handla om avloppsreningsverken. Det är på detta område det finns pengar avsatta i nuvarande femårsplan, och det står klart att kineserna är mycket intresserade av den prestanda våra avloppsreningsverk håller. Vårt största reningsverk kommer inom kort inte bara var mycket effektivt avseende rening, utan kommer även att producera betydande mängder fordonsgas.

Under senare år har åtskilliga avloppsreningsverk tagits i drift i Suzhou. Inom nuvarande femårsplan skall ytterligare 49 verk uppföras och 95 % av allt spillvatten ska renas.

Jag både hoppas och tror att detta möte är startskottet till ett mer fördjupat samarbete som bör kunna ge exportmöjligheter för miljöteknik från Kronoberg till Kina och en bättre och mer hälsosam miljö i Kina. He Shao Ming och hans personal är nu inbjudna till länet och Växjö kommun. De vet att vi har lösningar och kunnande på vattenområdet, ett av deras mest prioriterade utvecklingsområden.

Andreas Hedrén, Suzhou 2011-09-26.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar