onsdag 28 september 2011

Regionen fördjupar kontakterna med Kina

I veckan besöker Växjö kommun, länsstyrelsen och regionförbundet staden Suzhou i Kina. Syftet med resan är att fördjupa kontakterna och tydliggöra hur man kan samarbeta för ökad tillväxt och hållbar miljö.

Delegationen har hämtat erfarenheter på plats från etablerade företag och regioner. Bland annat träffade man Ljungby-företaget HP Tronic som är etablerade i Suzhou. Fredrik Petterson berättade om företagets erfarenheter på den kinesiska marknaden. Delegationen träffade också regionen South Denmark med Esbjerg i spetsen, som är vänort med Suzhou och har ett representationskontor. Kontoret stöttar de företag i South Denmark som är intresserade av den kinesiska marknaden.

På ett möte med Suzhou stad om framtida samarbetsmöjligheter visade staden än en gång ett stort intresse för miljöfrågor, inte minst inom vattenrening och hållbart byggande.
– Både utbildning och konkreta företagsprojekt kan vara relevant att samarbeta kring på dessa områden. Även turismfrågor och äldrevård lyftes som potentiella samarbetsområden, där erfarenhetsutbyte kan ske. Samarbetsformerna ska specificeras ytterligare i ett avtal 2012, säger Roland Gustbée.

Flera kontakter har visat ett stort intresse för vattenfrågor och avloppsrening. Länsstyrelsens och Sustainable Småland har bland annat träffat He Shao Ming, verkställande direktör på Suzhou Water Affair Conservancy.

– He Shao Ming visade ett väldigt stort intresse för hur vi arbetar med vattenfrågor. Med stor sannolikhet kommer det här samarbetet att fördjupas genom ytterligare kontakter när vi har kommit hem, säger länsrådet Lennart Johansson.

Växjös borgmästare Nils Posse är nöjd med besöket.
– Det har varit ett framgångsrikt Kinabesök för Växjö kommun. Vi har fått stort gensvar för vårt miljöarbete vilket gagnar fördjupat samarbete framöver.

För mer information kontakta
Roland Gustbée (m), ordförande, 0733-68 74 14
Lennart Johansson, länsråd Länsstyrelsen i Kronoberg, 0470-861 32
Nils Posse, borgmästare i Växjö kommun, 070-670 52 34

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar