tisdag 20 september 2011

Media välkomnas till det strategiska samtalet "Förnekla på riktigt"!

Idag genomför vi ett Strategiskt samtal på Residenset, ett samtal som blir den formella uppstarten för vårt regionala förenklingsuppdrag, ”Förenkla på riktigt!” – Pilotprojekt Kronoberg.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har bjudit in deltagare till ett strategiskt samtal för att lyfta frågan om varför det är så viktigt att förenkla. Var står vi idag och vart vill vi i framtiden? Vid samtalet kommer Länsstyrelsens nationella regeringsuppdrag att presenteras, liksom hur vi planerar att jobba regionalt med dessa frågor i pilot projektet ”Förenkla på riktigt!” – Pilotprojekt Kronoberg.

Förutom regionala intressenter från länets företag och kommuner kommer även några nationella aktörer att delta. Genom en kreativ okonventionell mötesform, med inspirerande föreläsningar, diskussioner och andra inspel, kommer deltagarna att tillsammans lyfta fram idéer och förslag om hur aktörerna i samverkan bör fortsätta jobba med dessa frågor.

Media är välkommen!

Tid och plats: Tisdag 20 september 2011
Residenset i Växjö kl. 14.30-19.00

För mer information, kontaktaAnette O Andersson, Projektledare för det regionala projektet ”Förenkla på riktigt” – Pilotprojekt Kronoberg Tfn 0470-864 59 E-post anette.andersson@lansstyrelsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar