lördag 17 september 2011

Skydd av värdefull natur + Näringsverksamhet = SANT

Pressmeddelande
16 september 2011
Miljödepartementet

Lättare att bedriva näringsverksamheter i nationalparker med respekt för miljö och naturvärden

Skyddade naturområden är viktiga för att bevara den biologiska mångfalden och robusta ekosystem. Men skyddad natur ska också vara en resurs för medborgarna att besöka och uppleva och dessutom gynna landsbygdsutveckling, turism och folkhälsa. Värdefulla och intressanta natur- och kulturmiljöer är attraktioner för turism och besöksnäring. Naturvården har stora möjligheter att gynna det lokala näringslivet.

Det behöver därför bli enklare att bedriva näringsverksamhet i nationalparkerna som inte har en negativ påverkan på miljön eller upplevelsevärdena. Naturvårdsverket föreslås i budgetpropositionen att få i uppdrag att genomföra en översyn av nationalparksföreskrifterna, för att tydliggöra hur näringsverksamheter kan bedrivas på ett framgångsrikt sätt med respekt för naturvärdena.

- Regeringen föreslår i budgeten förändrade nationalparksregler för att göra det enklare att bedriva näringsverksamhet i nationalparker. Naturturismföretag ska inte missgynnas där det finns möjligheterna att utveckla exempelvis guidningar och vandringar som sker med respekt för både miljön och upplevelsevärdena i våra nationaplarker, säger miljöminister Andreas Carlgren.

- Den svenska naturen är en rik skatt som fler ska kunna njuta av genom utvecklade möjligheter att bedriva naturturism. Med ändrade nationalparksföreskrifter skapar vi möjligheten för flera gröna turismföretag att utvecklas, vilket ger förutsättningar för fler jobb och mer lokala investeringar, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar