torsdag 29 september 2011

Gästbloggande Kinaresenärer har träffat Generalkonsulatet och Exportrådet i Shanghai idag
Genom Anita Jonsson vid Exportrådet och Generalkonsul Bengt Johansson fick vi en utömmande redovisning om svenska företags etablering i Kina och vilka möjligheter som finns i den kinesiska marknaden.

Vi fick också en redovisning om vilka vänortsetableringar som finns med olika regioner i Sverige som främst är koncentrerat till västra Kina där utvecklingen är som starkast. Efter det vi sett så är utvecklingen ofattbar snabb med de problem som detta medför. Många problem som vi har fått möjlighet att diskutera med olika företrädare för regionen. Anita gav också en utförlig redovisning av projektet SSB där Länsstyrelsen i Kronberg är en av finansiärerna. (Swedish Sustainable Business).

Syftet med projektet är ett ökat socialt ansvarstagande från kinesiska företag för personal och miljö. Man sprider kunskap genom seminarier och svenska företag som förebilder. Vi fick träffa VD Thomas Sörensson från B&B Tools som berättade hur de arbetar systematiskt och uthålligt.


På kvällen fortsatte diskussionen om hur vi med hjälp av Exportrådet och Generalkonsulatet kan utveckla vår regions affärsmöjligheter. Bl.a finns det ett stort intresse för Trästadsprojektet 2012 från Generalkonsulatet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar