torsdag 29 september 2011

Engagerat strategiskt samtal kring regionens miljömålDrygt 60 engagerade kronobergare från olika delar av samhället deltog i går i det viktiga arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för att nå miljömålen för värdefulla miljöer.Miljömålsarbetet är ett viktigt arbete för att säkra miljön för kommande generationer men är också viktigt för att göra vårt län mer attraktivt redan idag.Vid detta strategiska samtal stod skog, vatten, odlingslandskap och våtmarker på agendan och resultatet av workshopar och diskussioner tar vi nu vidare i en åtgärdsstrategi för länet. Jag tror alla som deltog håller med mig om att det var en givande, konkret och inspirerande eftermiddag .Nu är processen mot miljömålen för värdefulla miljöer igång!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar