torsdag 8 september 2011

Ny blogg för förenklingsuppdraget!

Den 22 juni fick länsstyrelsen i Kronoberg regerinens uppdrag att samorda förenklingsarbetet för företag för samtliga länsstyrelser. På www.forenklapariktigt.se kan du följa arbetet. Även här på min egen blogg kommer jag att ge glimtar av vad som händer i projektet som ska göra skillnad för företagen dvs vi ska hitta metoder som förenklar på riktigt!

Den nya bloggen kommer att spegla de insatser och initiativ som länsstyrelserna tar för att nå målet om en märkbar positiv förändring i företagens vardag, så att tid kan frigöras till nya idéer, utveckling och tillväxt.

Det är samtliga länsstyrelsers uppgift att arbeta för att förenkla företagens vardag, särskilt pekas insatser som främjar en transparent ärendehandläggning och kortare handläggningstider ut som vitala delar i detta arbete. Transparens och delaktighet kommer även att känneteckna bloggen.

Länsstyrelsen i Kronoberg har fått uppdraget att samordna länsstyrelsernas förenklingsarbete. I det uppdraget ingår att fungera som en kontaktpunkt mellan de olika länsstyrelserna och gentemot övriga myndigheter och Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Läs gärna en kortare beskrivning av uppdraget eller hela uppdragsbeskrivningen från regeringen.
Arbetet med att förenkla för företagen är på intet sätt något nytt, det går bara in i ett nytt skede där vi lägger in en högre växel. I december förra året överlämnade länsstyrelserna en gemensam rapport med förslag på hur det fortsatta utvecklingsarbetet bör organiseras i syfte att förenkla företagens vardagliga myndighetskontakter. Det är denna rapport som nu ligger till grund för vårt fortsatta arbete.

Budskapet från Näringsdepartementet är tydligt: ”Tänk inte regler – tänk förenkla.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar