tisdag 27 september 2011

Mycket snack och mycket verkstad

Ja, så säger vår projektledare Erik Sellström, ansvarig för processen att Förenkla på riktigt – ett regeringsuppdrag till samtliga länsstyrelser. Och jag håller med – efter att ha legat i startgroparna sedan vi kom tillbaka efter semestern har processen verkligen tagit fart. Läs mer på www.forenklapariktigt.se.

Mycket snack och mycket verkstad tycker jag också kan sammanfatta åren med Innovation för tilllväxt eller vad sägs om följande konkreta resultat;

VINNOVA har i höstens budget tilldelats 24 miljoner kronor för att arbeta med offentlig upphandling och 65 miljoner kronor för att utveckla svensk miljöteknik. Dessutom får projektet stor uppmärksamhet i regeringens budgetproposition, citat från sid 33;

”Regeringen avsätter årligen medel till IVA. IVA är ett oberoende nätverk av beslutsfattare från
näringsliv, universitet och högskolor samt förvaltning. Resultatet inom projektet ”Innovation för
tillväxt”, som IVA bedriver tillsammans med Vinnova och Tillväxtverket, är att det har samlat
aktörer regionalt och nationellt till dialog om betydelsen av goda förutsättningar för innovation för företag och samhället i övrigt.

Projektet har starkt bidragit till att lyfta innovationsfrågorna på den politiska agendan nationellt och på den regionala nivån. Olika förslag och strategiska idéer har diskuterats, och utmynnat i olika beslut, åtgärder och processer från regeringen, från myndigheter, från intresseorganisationer och från regionala aktörer.”

Den 10 oktober lämnar vi över Innovationsplan för Sverige till näringsministern.
Det innebär att stora delar av arbetet under projektets gång plockas in i regeringens arbete att ta fram en Innovationsstrategi för Sverige. Det innebär också att vi som på olika sätt deltagit i arbetet kommer att fortsätta driva de viktiga frågorna från lite olika arenor. Mer om detta på www.innovationfortillvaxt.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar