tisdag 6 september 2011

Långsiktig satsning kommer att bära frukt
Vi lever i en spännande tid med helt nya möjligheter och helt nya utmaningar och om vi satsar har vi mycket att vinna! Så inleder landshövding Kristina Alsér den debattartikel om länets Kina-satsning som idag kan läsas i Smålandsposten.

Erfarenheter visar att det för ett långsiktigt samarbete med kinesiska aktörer krävs tillitsfulla relationer på hög politisk nivå, relationer som skapas genom personliga möten, besök i varandras länder och kunskap om varandras kulturer.

Vi har valt att satsa strategiskt för att underlätta för näringslivet i Södra Småland/Kronoberg att öka handeln med bland annat Kina. Tillsammans med Exportrådet i Shanghai, Generalkonsulatet, Länsstyrelsen i Östergötland, Länsstyrelsen i Gävleborg och Regionförbundet driver vi ett projekt där företag från Sverige och Kina tillsammans arbetar för bättre social och miljömässig hållbarhet i Kina. Resultatet kommer att underlätta för våra företag att välja ansvarsfulla samarbetspartner, kunder och leverantörer med målet att den partner man väljer tar socialt och miljömässigt ansvar.

Detta var endast smakprov ur debattartikeln. Läs den i sin helhet på Smålandspostens debattsida.

Ny strategi för utveckling och export av miljöteknik
Landshövdingens inlägg i debatten sammanfaller med tillkännagivandet av regeringens nya miljöteknikstrategi. En strategi som syftar till att stödja utveckling och innovation samt främja export, bland annat till Kina.

Den nya miljöteknikstrategin grundar sig på den rapport som Swentec, Sveriges miljöteknikråd, presenterade för regeringen i november 2010. Landshövding Kristina Alsér var rådets ordförande:

– Det känns jättekul att Swentecs arbete gett konkret resultat. Den nya miljöteknikstrategin bygger uteslutande på vårt arbete, säger hon med stor glädje i rösten.

Nedan följer utdrag ur regeringens Strategi för utveckling och export av miljöteknik 2011–2014.

”Regeringen tar ett samlat grepp för att stödja utveckling och skapa goda förutsättningar för export av svensk miljöteknik – från forskning och utveckling via hemmamarknad till export.”

”Även regionala aktörer och organisationer arbetar på olika sätt med främjande av export av miljöteknik och för att stötta små och medelstora miljöteknikföretag. Ökad samverkan mellan nationell och regional nivå bör eftersträvas. Utveckling av miljöteknik i små och medelstora företag ingår som ett prioriterat område i strukturfondsfinansierade program som Sverige deltar i.”

”Delegationer från hela världen besöker Sverige för att bättre förstå hur den svenska miljöpolitiken är utformad och hur svenska, tekniska lösningar fungerar. Förutom från Kina finns nu också på andra håll i Asien ett starkt och växande intresse från tillväxtländer som Indonesien, Vietnam och Indien.”

”I många länder är det offentliga kunder som upphandlar miljöteknik, till exempel för att bygga reningsverk, vattenförsörjning, kapacitet för el-generering, få en väl fungerande hantering av avfall eller att bygga ut kollektivtrafik. Politik och ekonomi är nära sammankopplade i flera länder. Det är då av stor vikt att visa på svenskt stöd för bolag som kan erbjuda utrustning och/eller tjänster. Det kan handla om att på politisk eller tjänstemannanivå inom Regeringskansliet, men även på regional eller lokal nivå, fungera som dörröppnare för tänkbara exportföretag och markera att de har uppbackning på hemmaplan.”

Läs hela miljöteknikstrategin här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar