onsdag 14 september 2011

Förenkla på riktigt för företagen - strategiskt samtal på Residenset tisdagen den 20 september

Nästa tisdag, den 20 september, kommer vi att genomföra ett Strategiskt samtal på Residenset. Samtalet blir den formella uppstarten för vårt regionala förenklingsuppdrag, ”Förenkla på riktigt! – Pilotprojekt Kronoberg”.

Förutom regionala intressenter kommer även några nationella aktörer att delta. Vi får bland annat besök av Åsa Talamo från Näringsdepartementet.

Under eftermiddagen/kvällen ska vi försöka bena ut vart vi står idag och vart vi vill i framtiden. Dessutom kommer vi att diskutera förslag på snabba, konkreta åtgärder som kan iscensättas relativt omgående. Andra spörsmål som ska dryftas är möjligheter och problem, förväntningar och ansvarsfördelning inom ramen för förenklingsuppdraget.

Det Strategiska samtalets nyckelord är delaktighet, trovärdighet, lustfylldhet och nytänkande.
Deltagarna kommer att aktiveras på ett ännu inte avslöjat sätt, men vi törs utlova ett visst mått av dramatik. Vilken cliffhanger va?

Håll utkik här på bloggen http://www.forenklapariktigt.se för att se hur det Strategiska samtalet gick eller gå in på vår hemsida för ett längre referat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar