lördag 25 augusti 2012

Mötesplats för flykting- och integrationsfrågor


Residenset har blivit en aktad mötesplats för strategiskt viktiga frågor. Länets olika aktörer kan initiera möten och i fredags samlades vi för att diskutera hur länets kommuner på ett bättre sätt kan samverka kring flyktingmottagandet och underlätta integrationen för nya svenskar.

Tuffa utmaningar väntar med den kommande anhöriginvandringen. Den här gången var det länrtd riksdagsledamöter som tog initiativ och bjöd in företrädare för de 8 kommunerna för att prestigelöst och framåtriktat påbörja samtal hur vi kan hjälpas åt och underlätta både för trängda kommuner och för de som kommer till vårt län.

Uppföljning av det framåtriktade samtalet blir det den 13 november.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar