söndag 12 augusti 2012

Nej, sommaren är inte slut för att rutinerna ändras!

En skön semester där ledighet mixats med jobb övergår nu till mer jobb och mindre ledigt. Batterierna är laddade och jag har verkligen njutit av veckorna på landet med familjen och massor av gästande vänner och ser nu fram emot att flytta tillbaka till ”storstaden” och Residenset. Vad vore livet utan kontraster och förändring?
                                          Sommarminnen.........
Vi växlar upp
Och förändringen, eller uppväxling och utveckling, som jag föredrar att kalla det strategiska arbetet på Länsstyrelsen för, fortsätter under hösten. Vi har en ovanligt innehållsrik och spännande termin framför oss.

Internt händer mycket - flera nya medarbetare ska introducera och ledningsgruppen anpassas till förstärkningen. Plats ska göras för de nya medarbetarna i det nationella telefoniuppdraget. Vi kommer att lägga en hel del tid på den interna verksamhets- och budgetprocessen, som from 2013 att se lite annorlunda ut i år. Vi vrider om och sätter fokus på mål, metod och resultat. Kommunikationsarbetet som startade förra hösten kommer att sätta ordentlig fart, ledar- och medarbetarutvecklingen, som är grunden i jobbet att göra oss till en av Sveriges modernaste myndigheter där uppdragen och de vi är till för alltid är i centrum, fortsätter både under hösten 2012 och hela 2013.

Men även externt tar utvecklingsarbetet fart
• Samarbetet med våra grannlän Kalmar och Blekinge kommer att öka – inte minst vad gäller landsbygdsutveckling, för Kalmars del även handläggning av MPD-ärenden.
• Integrationsarbetet går in i en ny fas där vi just nu diskuterar olika alternativa arbetssätt med länets riksdagsledamöter, Regionförbundet och kommunerna.
• Förenkla för företagenprojektet får i oktober en välkommen förstärkning för att förverkliga planerna på flera pilotprojekt där omgivande län, kommuner och länsstyrelser ingår.
• Glasrikeuppdragets första rapport kommer under augusti att arbetas fram och när den lämnas till regeringen i slutet av månaden hoppas jag vi redan har klart för oss hur arbetet under uppdragets tid går vidare.
• En ny form av kommundialoger ska arbetas fram där Länsledningen tillsammans med kommunledningarna ser över respektive kommuns styrkor och svagheter och hur vi gemensamt kan överbrygga utmaningarna.

Hösten är också fylld av viktiga strategiska samtal för att föra länets utveckling framåt. Vi börjar redan i augusti med Hållbarhetsfrågor för att tillsammans med Exportrådet i Shanghai kvalitétssäkra vårt näringslivs relationer med Kina. I september står Ängsfruktodlingar, den viktiga Vattenfrågan, Framtidens MAT och Integration på dagordningen och längre fram i höst kommer vi att samlas kring Jämställdhet där bla Per Grankvist (från Veckans Affärer) medverkar, Klimatsmart Träbyggnation i Trästad 2012, Innovation och uppföljning av Framtidsdagen den 25/4, Tvärdrags arbete med ungdomsarbetslöshet, Folkhälsoarbetet med medverkan av statsrådet Maria Larsson och Designens betydelse för utveckling både i företag och i en region.
Naturligtvis kommer både Klimatfrågan, Nationalparksarbetet, Rovdjursfrågorna och mycket mer också att få plats i höstens schema. Listan på våra uppdrag och aktivieter kan göras lång. Håll dig uppdaterad om vad vi, som regeringens förlängda arm i regionen, gör för länets utveckling - läs vårt nyhetsbrev, klicka in på webben med jämna mellanrum, följ oss på twitter och läs min blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar