fredag 15 februari 2013

100 strandskyddsdispenser godkända


I dag skickas en statistikrapport in till Naturvårdsverket. Under 2012 fick drygt 100 anläggningar dispens från strandskyddet för att byggas vid länets sjöar. Det är kommunernas byggnadsnämnder som beviljar strandskyddsdispenser och av dessa är det endast tre-fyra dispenser varje år som upphävs av Länsstyrelsen.

- Kommunerna sköter sig bra, tre dispenser är en låg siffra. Samtidigt byggs det mycket vid sjöarna. I den här takten görs 1000 anläggningar under en 10-års period, säger Maria Lönnqvist, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Strandskyddsbestämmelserna som finns i Miljöbalken 7:e kap säger att det strandskyddade området vanligtvis är 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Vid vissa sjöar är strandskyddet 200 meter upp på land.

-Våra sjöar med orörda stränder är en värdefull resurs för frilufslivet och turismen. Allemansrätten är unik för Sverige. Strandskyddet gör att alla har möjlighet att komma ner till vattnet för att leka, bada och promenera, avslutar Maria.

För mer information, kontakta

Maria Lönnqvist, naturvårdshandläggare
Telefon: 010-2237466
E-post: maria.lonnqvist@lansstyrelsen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar